Anne Karen Bakker – Mijn Levensweg

 Ik deed een training binnen de Levensschool, waar een nieuwe wereld voor me openging. Hier ging het niet alleen om de kwaliteit van je werk, maar ook om de kwaliteit van je relaties, je gevoelswereld, de roep van je hart. Hier vond ik een spiritualiteit die volkomen ondogmatisch, belichaamd en geaard was. Als kind kon ik me uren op mijn kamer zitten afvragen: ‘Waarom zijn we hier? Wat blijft er over als de wereld er niet meer zou zijn? En wie ziet dat dan?’ Iets van de grootsheid en oneindigheid die ik dan in mezelf ervoer, vond ik terug in de visie en sfeer van Venwoude.

Ik heb 4 jaar in op de plek Venwoude gewoond, de opleiding Emotioneel Lichaamswerk gedaan en de training Het Fundament gegeven. In 2010 ben ik de leerstof en visie van het Fundament gaan vertalen naar het bedrijfsleven. Ik heb trainingsprogramma’s ontwikkeld en gegeven in diverse organisaties. Daarmee zijn twee werelden in mij samengekomen.

In 2011 ben ik gaan onderzoeken wie ik ben als vrouw en wat vrouwen mij geven in mijn leven, wat ertoe heeft geleid dat Marion van Overveld en ik samen de trainingen VrouwZijn hebben opgezet.

Sinds jan 2015 geef ik weer Het Fundament, vanuit mijn eigen kleur, binnen de nieuwe opzet van de Levensschool. Wat ik het unieke vind van dit samenwerkingsverband is dat onze passie voorop staat. Passie voor het leven, passie voor de bewuste ontwikkeling van ons menselijk potentieel. Dat deel ik graag met de wereld.

Terug naar trainerspagina van Anne Karen Bakker

Pijlers

Volg ons