Over ons

Curriculum

Om jezelf bewust te leren ontwikkelen voor een betekenisvol en inspirerend leven biedt de Venwoude Levensschool een uitgekiend curriculum aan, bestaande uit drie pijlers:

Leiding over je Leven

De pijler Leiding over je Leven vormt de ruggengraat van ons curriculum. In de leiderschapstrainingen krijg je alle aspecten aangereikt die je nodig hebt om jezelf allround bewust te ontwikkelen: fysiek/ energetisch, emotioneel, relationeel, mentaal en spiritueel, vanuit een algemene visie op menselijke ontwikkeling die je vertaalt naar een eigen, persoonlijke visie die voortkomt uit je hart.

Ons aanbod binnen de pijler Leiding over je Leven op een rij:

Kennismaken Info-avond Opening
Starten Opening
Op Pad Fundament
Intensief Centaur
Jaargroep Jaargroep Leiding over je Leven
Opleiding Opleiding Integraal Leiderschap

 

De Opening is tevens de basistraining van ons hele curriculum. We raden mensen aan om als eerste training de Opening te komen doen, maar het staat je vrij om via een van de andere pijlers ‘binnen te komen’.

Ontmoeten & Relaties

Een wezenlijk en essentieel onderdeel van ons bestaan zijn onze relaties. We worden erin geboren, we leven erin en we nemen weer afscheid van de mensen om ons heen. Hoe je je relaties vormgeeft bepaalt voor een groot deel je kwaliteit van leven, ook in andere domeinen van je bestaan. Uitgangspunt voor ons aanbod relatiewerk is dat je je relaties kunt verdiepen door ze tevens te beschouwen als mogelijkheid voor je persoonlijke groei. In deze pijler vind je losse avonden, cursussen en meerdaagse trainingen op het gebied van relaties, zowel intieme relaties als andere relaties. Ook vind je hier het mannen- en vrouwenwerk.

Ons aanbod binnen de pijler Ontmoeten & Relaties op een rij:

Kennismaken Info-avond Ontdekking
Starten Ontdekking
Intensief Initiatie ManZijn en Initiatie VrouwZijn
Jaargroep Jaargroep ManZijn en Jaargroep VrouwZijn

Helen & Ontspannen

Voor de meeste mensen is het waardevol om een keer gericht schaduw- en traumawerk te doen, waarbij diepere lagen in onze psyche naar de oppervlakte kunnen komen en omarmd en geïntegreerd kunnen worden. Momenteel bestaat ons aanbod aan gericht schaduw- en traumawerk uit een dag Helen & Ontspannen en de meerdaagse training de Ontketening en de bijbehorende informatieavond.

Kennismaken Info-avond Ontketening
Op Pad Ontketening
   

 

Wij wensen je veel verdieping en plezier op je ontwikkelingsweg!

Pijlers

Volg ons