Opleiding Integraal Leiderschap

Inhoud per blok

Je bent een uniek individu. En op een dieper niveau ben je ook één met het leven en de wereld. Het besef van die paradox is een basisvoorwaarde voor de leiderschapskwaliteiten die nodig zijn voor deze tijd. Door je hierdoor in je hart te laten raken, kun je jouw unieke vermogens leren inzetten voor de harmonieuze ontplooiing van jezelf de ander en de wereld om je heen.

“ In het eerste jaar heb ik mijn hele achtergrond opnieuw doorvoeld en overstegen. Om elke ontwikkelingsfase met de hele opleidingsgroep te doorlopen geef een wonderschone ontvouwing van ieders persoonlijk leiderschap " "In het laatste blok voelde ik dat ik totaal aanwezig was in mijn visie, waar ik voor sta en wat ik te doen heb. Geen opgeblazen streven, maar een helder aanwezig zijn."

Opbouw van het opleidingsjaar

Het opleidingsjaar bestaat uit zes blokken van drie dagen. Elk blok is een belangrijke stap in je bewuste ontwikkeling. Elk blok geeft je zicht op een bepaalde ontwikkelingsfase uit je vroege leven. Er worden intense oefeningen gedaan om je bewust te worden van conditioneringen die zich in een bepaalde fase gevormd hebben. Elke fase heeft een specifieke thematiek en betreft bepaalde spieren en onderdelen van het lichaam die daarin aangesproken worden. Je bereid je op elk blok voor met bepaalde vragen en eindigt elk blok met leerdoelen aan de hand van wat er in het blok gebeurd is.

 

Sessies uitwisselen als voorbereiding voor verdere opleiding

In elk blok wissel je een aantal sessies uit. Deze sessies staan in het eerste jaar in het teken van je integrale ontwikkeling. Na het eerste jaar zijn deze sessies van waarde om jezelf gedurende het Integraal Facilitator Programma of in het kader van het Assisteerprogramma verder te bekwamen om naast mensen te kunnen staan. Iedereen die in het Integraal Facilitator Programma of in het Assisteerprogramma is aangekomen op Level III van het pad van Individualiteit in Verbondenheid’ heeft toegang tot de opleidings-masterclasses.

Zie bv 'Masterclass Coaching’ en ‘Masterclass Lichaamsgericht werken’.

 

Inhoud per blok

Blok 1

Thema:
Potentialiteit, je motivatie en visie, commitment, integraal leiderschap, je opleidingsgroep. Je meest basale levensvoorwaarden om te leven.

Potentie Ontwikkelingsfase 1: Zekerheid
In de eerste fase van je eerste levensjaar is het van wezenlijk belang dat er een vanzelfsprekende beaming plaats vindt ten aanzien van het feit dat je bestaat en dat je er bent. Hoe vanzelfsprekend is het voor jou dat je er mag zijn en wat speelt er bij jou rond dit thema in je leven? Het gaat hier om het verwerven van een innerlijke zekerheid, om realiteitszin, thuis zijn in je lichaam en tussen mensen.

Lichaamssegment:
De benen en onderste deel ruggengraat en het fysieke lichaam in het algemeen.

Element:
Aarde en zwaartekracht

Schaduw: 
Schijnzekerheid en/of zelfontkenning.

Uit te wisselen sessies:
Intake, Lichaamsbewustzijn bevorderen, Basiscoachmodel, Bodytalk, Intervisiemethode.

Emotioneel Lichaamswerk:
Serie voor de benen.

 

Blok 2

Thema:
Levensenergie en seksuele energie. Je creativiteit en je toe-eigening van eigen gevoelens en je unieke positie. Emoties en gevoelens in een integrale context. De hete, de warme en de koele benadering in emotiewerk. Afweerhoudingen.

Potentie Ontwikkelingsfase 2: Vertrouwen
In deze tweede fase in de vroege kindertijd, die ongeveer tot het tweede jaar speelt, gaat het om het verwerven van vertrouwen in de ander en zichzelf. Het is van belang te leren dat behoeftes er mogen zijn, ook al worden ze niet altijd vervuld. Het is ook de thematiek van de stromende en creatieve energie en het vloeiende karakter van de lichaamsgesteldheid in het algemeen.

Lichaamsdeel:
Lichaamsdeel: Onderbuik, heiligbeen, bekken.

Element:
Water en polariteit.

Schaduw:
Gering vertrouwen in de ander en/of zichzelf en schuldgevoel.

Uit te wisselen sessies:
Contact maken en daarin afweerhoudingen onderscheiden op fysiek en emotioneel niveau, Taalregels hanteren bij de gespreksvoering en daar het lichaam bij betrekken, Gespreksinterventies, zowel verbaal als lichaamsgericht.

Lichaamswerk:
Emotioneel Lichaamswerk serie voor het bekken.

 

Blok 3

Thema:
Kracht, macht, autonomie en autoriteit en onderlinge afhankelijkheid. Jezelf neerzetten en ergens voor kunnen staan met al je vuur en kracht. Je wil leren gebruiken. Frustratie en woede kunnen tolereren en benutten. Met geduld en doorzettingsvermogen in de eigen visie staan. Emotiewerk t.a.v. ‘woede’.  

Potentie ontwikkelingsfase 3:
In deze fase die rond het derde jaar speelt, gaat het om het doorbreken van de afhankelijkheid van de ander, zonder weg te lopen of zich te voegen. Hier ontwikkelt het kind het vermogen om de eigen wil in te zetten en om doelgericht te zijn. In deze fase gaat het om leren omgaan met grenzen van zichzelf en de ander, met macht en met kracht.

Lichaamsdeel:
De buik en de darmen als energiebron.

Element:
Vuur en verbranding.

Schaduw:
Zich verliezen in emotionaliteit en/of vasthouden of opgeven van de emotionaliteit.

Uit te wisselen sessies:
De hete en de warme benadering in emotie-werk.

Lichaamswerk:
Emotioneel Lichaamswerk serie voor de buik.

 

Blok 4:

Thema:
Liefde en bepalen waar je je liefde aan wilt geven. Keuzen kunnen maken voorbij de wensen van de ouders. Op latere leeftijd wordt het van belang om met vrede in je hart te leven ten aanzien van je gezin van herkomst. Pas dan worden keuzen niet reactief. Daarom is rondkomen met je verleden hier van belang. Hier leer je de dynamiek van liefde, pijn en angst uitdiepen. We staan stil bij de functie van verlangen, schaamte en verantwoordelijkheid. Op het niveau van het hart kunnen we de on-voorwaardelijkheid leren kennen. We staan uitgebreid stil bij het leren rusten in puur gewaar-zijn. Vanaf dit moment neem je je meditatiediscipline ter hand.

Potentie ontwikkelingsfase 4:
Kiezen op basis van de sensitiviteit van het hart. Liefde als richting-gever leren kennen. Liefde en verdriet kunnen ervaren en toestaan. Deze fase speelt zich af rondom het vierde levensjaar. Opnieuw kunnen beginnen na een teleurstelling. Open en vrij kunnen zijn.

Lichaamsdeel:
Hart, longen en armen

Element
Lucht en evenwicht

Schaduw:
Angst en weinig gevoelscontact met zichzelf en/of weinig gevoelscontact met de ander.

Uit te wisselen sessies:
Transmutatie van schaamte naar verbinding, Opschoonsessie, Samen leren rusten in puur gewaar-zijn.

Lichaamswerk:
Emotioneel Lichaamswerk serie voor het hart, de longen en de armen.

 

Blok 5

Thema:
De inhoud van je geest kennen en communiceren. Beseffen dat je een eigen wereldbeeld hebt waar je in gevangen kunt zitten, of dat je werkelijke creativiteit vertegenwoordigt. Angst en passie leren hanteren voorbij je eigenbelang? Jezelf een toekomst geven. Vooruit durven kijken en jezelf en je ware gezicht durven laten zien in taal en expressie. Van onbewust naar bewust focussen op een beeld over je toekomst.

Potentie ontwikkelingsfase 5:
Beseffen dat je zelfbewust jezelf in de wereld kunt plaatsen door jezelf te uiten en uit te spreken.

Lichaamsdeel:
Nek, schouders, handen, gezicht en ogen.

Element:
Geluid en trilling.

Schaduw:
Groot houden, angst voor gezichtsverlies en / of klein blijven, niet lastig willen zijn.

Uit te wisselen sessies:
Beperkende overtuigingen vaststellen, Onderliggende pijn integreren, Hogere doelen en verlangens vaststellen, Geleide fantasie.

Lichaamswerk:
Emotioneel Lichaamswerk serie voor Nek, schouders, handen, gezicht en de ogen

 

Blok 6

Thema:
Een innerlijk weten, een intuïtie hebben welke richting te nemen. Authentiek en congruent zijn vanuit je Unieke Zelf.

Potentie ontwikkelingsfase 6:
Derde oog, schedeldak. Je verbondenheid met de ander en de wereld zien en leven vanuit leren vertalen naar de eigen visie. Daarbij voorbij de eigen angsten en conditionering kunnen schouwen. In de paradox kunnen leven van ‘hoe hoger je rijkt, hoe dieper je mag kijken’. Dat wil zeggen, mag kijken in het materiaal in je systeem wat tegenwerkt, wat je los mag laten om je visie te kunnen leven.

Lichaamsdeel:
Hoofd en met name derde oog.

Element:
Lucht, Luminescentie.

Schaduw:
Wantrouwen en alles in de gaten houden en / of ontwijken en dingen niet onder ogen komen.

Uit te wisselen sessies:
Geleide ademsessie, jezelf  en je visie presenteren en feed back ontvangen op je congruentie en geloofwaardigheid.

Lichaamswerk:
Emotioneel Lichaamswerk serie om je te openen voor het transcendente.

Terug naar eerste pagina >

Meer Inhoud opleiding algemeen >

Introductieavonden

Geïnteresseerd?

Kom naar een van de Info-avonden >
Of maak een afspraak voor een intakegesprek met Mauk Pieper

 

Praktisch

Tijd Deelname Kosten
6 blokken van 3 dagen in 2019 Opening & Fundament, Centaur of vergelijkbaar ander traject. 3950 euro
Data Eerste Jaar:
 
Blok 1. 25 - 27 jan
Blok 2. 8 - 10 mrt
Blok 3. 3 - 5 mei
Blok 4. 21 - 23 juni
Blok 5. 27 - 29 sept
Blok 6. 22 - 24 nov
 
Verblijf

Kom je voor een avond, een dag of een meerdaagse training, je bent altijd van harte welkom op Landgoed Venwoude, een prachtig stiltegebied in het hart van Nederland.

  • images
  • images
Wordt gegeven door
Leon Gras

Leon Gras

Duidelijkheid, zelfinzicht en transformatie

Binnen de Venwoude Levensschool ben ik verantwoordelijk voor het relatie- en mannenwerk. Ik ben mede-ontwikkelaar en trainer van de jaarlijkse…

Uitgebreide beschrijving van Leon Gras

Marijke Heetveld

Marijke Heetveld

Helderheid, mildheid en evenwicht

Je hart leren openen, en dan je hart volgen. Om daarin naast mensen te staan, precies op het punt waar ze…

Uitgebreide beschrijving van Marijke Heetveld

Mauk Pieper

Mauk Pieper

Inzicht, connectie en vernieuwing

Persoonlijk Leiderschap is mijn passie. Dat vertaalt zich in de training de Centaur en de Opleiding Integraal Leiderschap. Ook ben…

Uitgebreide beschrijving van Mauk Pieper

Anne Karen Bakker

Anne Karen Bakker

Levensvreugde, energie en moed

Leiding nemen over je leven, vanuit je hart, precies hoe het klopt voor jou, dat is waar ik mensen graag toe…

Uitgebreide beschrijving van Anne Karen Bakker

Pijlers

Abonneer je op levensmail

En we delen met jou support en inspiratie in de vorm van ervaringen, oefeningen, vraag en antwoord, columns en inzichten van onszelf en deelnemers.