Opleiding Integraal Leiderschap

Inhoud per blok

Je bent een uniek individu. En op een dieper niveau ben je ook één met het leven en de wereld. Het besef van die paradox is een basisvoorwaarde voor de leiderschapskwaliteiten die nodig zijn voor deze tijd. Door je hierdoor in je hart te laten raken, kun je jouw unieke vermogens leren inzetten voor de harmonieuze ontplooiing van jezelf de ander en de wereld om je heen.

Aanmelden
“Ik heb mijn hele achtergrond opnieuw doorvoeld en overstegen. Om elke ontwikkelingsfase met de hele opleidingsgroep te doorlopen geef een wonderschone ontvouwing van ieders persoonlijk leiderschap " "In het laatste blok voelde ik dat ik totaal aanwezig was in mijn visie, waar ik voor sta en wat ik te doen heb. Geen opgeblazen streven, maar een helder aanwezig zijn."

Opbouw

 • De opleiding omvat 3 blokken en 3 losse dagen. 
 • De blokken beslaan respectievelijk 3, 4 en 3 dagen.
 • Na elk blok is er een losse dag.
 • De opleiding start in het najaar van 2019.
 • De opleiding start in principe elke twee jaar.

Blok 1. Ontwaken, Groeien, Geven en Schaduwwerk

In dit blok plaats je jezelf op heldere wijze in de vier domeinen van zelfonderzoek en oefening: 'Ontwaken', 'Groeien', 'Geven' en 'Schaduwwerk'.

Ontwaken in 'Wie ben ik?'

‘Wie ben ik?’ is bij een integrale bewuste ontwikkeling de eerste fundamentele vraag.
Dit gaat over ‘Ontwaken’ in wie je bent.
Zelfonderzoek is daarbij gericht op het samenvallen van je gewaar-zijn met ‘puur bewustzijn’. Dit is een universeel gegeven dat ieder mens zich kan realiseren. 
Naast meditatie gebruiken we daartoe een bepaald protocol. Daarmee beoefen je om je gewaarzijn te gronden in dit pure bewustzijn.  
De zelfrealisatie van je Unieke Zelf, welke je wellicht kent uit de Centaur, krijgt hier een diepere ondergrond. En dat is waardevol, omdat het Unieke Zelf anders heel gemakkelijk weer een nieuwe ‘zelf-identificatie’ wordt, waarvan je gaat denken dat je die identificatie bent.  

Groeien op ontwikkelingslijnen

Een mens groeit altijd op een serie ontwikkelingslijnen, onbewust en bewust. Dit gaat niet over ‘Ontwaken’, maar over ‘Groeien’. We staan stil bij de criteria waaraan een gezonde geïntegreerde ontwikkeling voldoet.
De belangrijkste ontwikkelingslijnen die we in het eerste blok in zelfonderzoek brengen zijn die van het kleine ‘zelf’ of ‘ego’, van ‘waarden en drijfveren’ en die van de fases van ‘culturele ontwikkeling’ waar je in de cultuur doorheen gaat. 

Geven: In visie leven als een manier van ‘zijn’

In de opleiding ga je de visie die je in de Centaur hebt ontvangen in de wereld zetten. Niet door je best te doen, maar door ‘je visie te zijn’ en ‘in visie te leven’. Je visie vanuit je Unieke Zelf leven, betekent onder andere dat je jezelf met een evolutionaire kijk ondersteunt. Een kijk waarin alles wat zich voordoet aanvaard wordt en in een perspectiefvolle blik van voortgang en ontvouwing wordt geplaatst. Dit zonder dat je zeker weet of dat resultaat heeft. 
Dit is de grote uitnodiging om in een ‘ja’ naar alles te kunnen blijven staan: Een niveau van leven dat in de chaos van deze tijd van cruciaal belang is. Evolutionaire denkers en leraren zijn ons voorgegaan in hoe de wereld vanuit dit perspectief beschouwd en tegemoet getreden kan worden.

Schaduwwerk

In het leven van dit ‘ja’ komen telkens nieuwe schaduwen in je systeem omhoog. Hoe intenser je betrokkenheid op het leven, hoe dieper je mag kijken naar de schaduwen in je systeem die getriggerd worden. Daarom reiken we je verschillende vormen van schaduwwerk aan om telkens dieper te kunnen kijken. Elke schaduw die ontvangen kan worden wordt de kracht ontnomen om op ondoorzichtige wijze invloed op je leven uit te oefenen.

Dag 1. Het kleine zelf, intervisiemethode, meditatie

Op deze dag zul je de ontwikkelingslijn van het ‘zelf’ verder in zelf-onderzoek nemen. Wat is er in de vroegste fases van je ego-ontwikkeling gebeurt en wat zijn de afweermechanismen van gehechtheid of allergie die je ontwikkeld hebt?
Ook zal de zijns-georrienteerde intervisiemethode aangereikt en ingeoefend worden. 
Verder zal je meditatiediscipline ondersteund worden.

Blok 2. Emoties, denken / voelen en bewuste intuïtie

Dit blok staat geheel in het teken van een ontwikkeling waarbij in het ‘denken / voelen’ emotionele ladingen als informatie gezien kunnen worden. Daarmee wordt de ontwikkeling van je ‘intuïtief weten’ als bron van wijsheid voor je leven op gang gebracht.

Emoties zijn de hele dag in je systeem aan de gang. Het zijn evolutionaire inschattings-mechanismen. Als we nog steeds in onze oorspronkelijke vaste oer-biotoop zouden leven, hadden we daar genoeg aan. Waar we in een cultureel gevormde chaotische snel veranderende omgeving leven, zijn we genoodzaakt emoties te leren verstaan in de context waar we in zitten. Ze duiden vanuit vaste geconditioneerde overtuigingen is onbruikbaar.

Kortom, vanuit onze geconditioneerde op het verleden gebaseerde manieren van duiden van onze emotionele staten van zijn, leven we in verwarring. Hoe kunnen we weer emotionele ladingen op een ‘wijze' manier leren verstaan?
Hiertoe gaan we in dit blok de verschillende manieren van omgaan met emotionele ladingen in de praktijk brengen. Dat staat bekend als de ‘Hete, de Warme en de Koele benadering’. 

De koele benadering is een wijze van ontvangen van emotionele ladingen vanuit non-duaal gewaar zijn. Om daar te komen beoefen je naast meditatie een bepaalde kijk op je geest. Dit wordt beoefend aan de hand van een protocol dat aangereikt wordt.

Dag 2. Bewuste intuïtie gebruiken 

De laatste stappen van de koele benadering worden behandeld en aangereikt. Vervolgens krijg je een vorm van zelfonderzoek waarbij je uitgenodigd wordt om het bewustzijnsniveau van de ‘bewuste intuïtieve geest’ te gaan gebruiken voor de revisie van je visie. Daarnaast krijg je contemplatieoefeningen mee om je vermogen om ‘in visie te leven' te gaan praktiseren.  

Blok 3. Je aan elkaar ontwikkelen

In dit blok staat centraal hoe in een evolutionaire kijk te leven. Dat wordt onder andere gedaan door middel van een vorm van collectieve waarheidsvinding. Dit blok werkt als een hergeboorte van waaruit je de wereld instapt.

In visie leven betekent dat je visie in jou leeft, als jou bestaat en door jou heen gaat en in de wereld is. Dit opdat de realiteit zich uitgenodigd weet zich daar omheen te plooien. Dit mechanisme doet zijn werk. Dat doet het in je leven op basis van je valse zelf. In dit blok oefen je om dit mechanisme in te zetten vanuit een wijsheid-perspectief.  

Als afronding van dit blok krijg je de opdracht om je visie in vier kwadranten uit te werken. De vier kwadranten vanuit de integrale benadering vertegenwoordigen een heldere kijk op jezelf, de ander en de wereld.

Dag 3. Mijzelf in de wereld zetten

Deze dag is een gelegenheid om de resultaten van het zelfonderzoek van blok 3 scherp te evalueren en scherp te trekken. Tevens is het een evaluatie van je opleiding alsook van de opleiding an sich. Daarna neem je afscheid van je opleidingsgroep.

Overzicht andere vormen

Vormen van zelfonderzoek

Je wordt uitgenodigd tot verschillende vormen van zelfonderzoek:
Meditatie, contemplatie, lichaamswerk, emotiewerk, modelsessies, schaduwwerk, visieonderzoek en literatuuronderzoek.
Ook rijken we je een zijns-georiënteerde intervisie-methode aan.

De student-intervisiegroep

Je wordt uitgenodigd deel te nemen aan een intervisiegroep, waarmee je tussen de bijeenkomsten een keer samenkomt om je voortgang te bespreken, elkaar te ondersteunen bij het zelfonderzoek en de andere opdrachten. Daarbij kan de zijns-georiënteerde intervisie-methode ingezet worden nadat deze is ingeoefend.

Sessies

Je wordt uitgenodigd om gedurende je opleiding 4 sessies te doen bij een van de trainers, of in samenspraak met je opleiders elders. Dit om de diepte van je proces te ondersteunen op een verfijnde manier die tegemoet komt aan je diepste gevoeligheden, welke in de blokken moeilijker geadresseerd kunnen worden. (De sessies zijn niet bij de prijs van de opleiding inbegrepen.)

Literatuur

Je wordt uitgenodigd literatuur te lezen op de volgende onderdelen.

 • Integrale benadering
 • Ontwikkelingslijn van het ‘zelf’
 • Ego-ontwikkeling
 • Integrale Spiritualiteit en non-duale benadering
 • De culturele ontwikkelingslijn en die van waarden en drijfveren
 • De syllabi die per blok worden uitgereikt

Terug naar eerste pagina >

Gespreide betaling mogelijk >

Data 2019 – 2020

Blok 1: 22 – 24 nov 2019
TKD 1: do 23 jan 2020
Blok 2: 5 – 8 mrt 2020
TKD 2: do 30 apr 2020
Blok 3: 26 – 28 juni 2020
TKD 3: do 17 sept 2020

Introductieavonden

Geïnteresseerd?

Kom naar een van de Info-avonden >
Of maak een afspraak voor een intakegesprek met Mauk Pieper

Praktisch

Tijd Deelname Kosten
3 dagen, 1 dag, 4 dagen, 1 dag, 3 dagen, 1 dag Opening & Fundament, Centaur of vergelijkbaar ander traject. EUR 2995,00
Aanmelden
Verblijf

Kom je voor een avond, een dag of een meerdaagse training, je bent altijd van harte welkom op Landgoed Venwoude, een prachtig stiltegebied in het hart van Nederland.

 • images
 • images
Wordt gegeven door
Mauk Pieper

Mauk Pieper

Inzicht, connectie en vernieuwing

Persoonlijk Leiderschap is mijn passie. Dat vertaalt zich in de training de Centaur, de Opleiding Integraal Leiderschap en het Integraal Facilitator Programma.…

Uitgebreide beschrijving van Mauk Pieper

Pauline Botden

Pauline Botden

Toewijding, compassie en humor

De waarheid van je hart leren kennen en leven, voor jezelf, de ander en de wereld, is zowel de drive…

Uitgebreide beschrijving van Pauline Botden

Pijlers