Integraal Facilitator Programma

Je bijdrage leveren door jezelf te zijn. ‘Jezelf’ als ‘staat van zijn’, maar ook ‘jezelf’ door te geven wat je hebt. Gebruik makend van methodes om een factor te kunnen zijn. Voor jezelf, de ander en de omgeving waarvoor je je in zet. Dit alles ingebed in een groep van collega’s ‘Integraal Facilitators’.

Aanmelden

Een factor voor verandering zijn!

Het Integraal Facilitator Programma is voor mensen die vanuit hun Persoonlijk Leiderschap een factor willen zijn in een snel veranderende wereld. Een wereld waarin de kwaliteit van ons mens-zijn bepaalt hoe het verder gaat. Voor jou, de ander en de wijdere context van ons leven. 

Voor wie?

 • Als je de factor bent om in deze wereld iets te veroorzaken.
 • Als je meesterschap wilt verwerven over je persoonlijk leiderschap c.q. je Integrale Ontwikkeling.
 • Als je in een tijdelijke spirituele plek wilt effectueren waar jij voor staat.
 • Voor iedereen die anderen bijstaat in hun ontwikkeling als mens: coaches, therapeuten, professionals in het onderwijs, verantwoordelijken personeelsbeleid, teamleiders, managers etcetera. 

Een groep facilitators

De groep bestaat uit collega 'Integraal Facilitators' die allemaal zichzelf, hun vaardigheden en hun project in deze groep inbrengen. Deze groep bestaat uit mensen die, hetzij in de praktijk, hetzij als droom, een rol spelen in de wereld van verandering. Zij hebben een persoonlijk leiderschap verworven op basis waarvan zij anderen inspireren voor dat waar zij voor staan.
Het programma zal een levend evoluerend geheel zijn, waarin mensen met een pioniersgeest elkaar treffen en uitdagen. Een groep waarin je elkaar leert kennen in glorie en leed, in pijn en ontwikkeling. Geen oplossingen aandragen, het 'niet weten' toelaten en daarmee in het wonder van het leven komen te staan, terwijl je een aspiratie hebt, een visie.

Wat beteken je voor elkaar?

Leiderschap impliceert dat je elkaar hoog houdt en van 'feed-foreward' voorziet, opdat een ieder het beste uit zichzelf haalt. Een supportgroep waarin met elkaar bekrachtigd en uitgediept wordt hoe ieder op het eigen domein en in de eigen context leiding kan nemen. In dit netwerk zal de grondhouding zijn, dat niets meer een excuus kan zijn, om woorden om te zetten in daden.

Hogere doel

In het Integraal Facilitator Programma committeren mensen zich aan elkaar om met visie impact in de wereld te genereren en om autoriteit te verwerven in het domein van geven.

Inhoud eerste tweedaagse

 • Een kennismaking met de huidige deelnemers.
 • Een herbevestiging van je toetreding
 • Gezamenlijk bijstellen van de context van het IFP
 • Je geeft een presentatie van je project
 • Het inoefenen van de meest gepraktiseerde methodes van onderzoek en oefening.
 • Een ieder maakt een start met het gebruiken van het Integraal Kwadrant als methode van onderzoek voor het in de wereld weten van je project.
 • De introductie van een zijns-georiënteerde intervisie-methode waarmee de facilitators elkaar in hun leiderschap kunnen bekrachtigen.
 • Een korte herhaling van de integrale werkwijze op het gebied van je persoonlijke en spirituele ontwikkeling.
 • De ontwikkelingslijn van het ‘Zelf’ en de specifieke kwaliteiten van zijn die bij jouw 'blauwdruk' horen.
  Dat is een uitbreiding van hetgeen je in de Centaur hebt leren kennen als je kernwaarde.
 • Uiteraard is het geheel gebed in Lichaamswerk, vormen van Contemplatie, Meditatie, Visie-werk en onderzoek naar patronen en overtuigingen.

5 supervisiedagen

 • De bijeenkomsten worden geleid door twee senior trainers van de Levensschool. Zij kijken ook mee in individuele processen en verwijzen waar nodig door.
 • Er is gelegenheid het eigen leiderschap in te brengen. 
 • Er worden specifieke vormen van onderzoek en oefening uitgediept en waar nodig aangereikt.
 • Er wordt gekeken welke toegevoegde trainingen van waarde kunnen zijn. Dat kan een aanbod zijn dat door trainers van de Levensschool verzorgd wordt.
 • Daarvoor komen de Masterclasses in aanmerking. Of er worden andere mogelijkheden besproken en voorgedragen. In samenspraak met het begeleidende en faciliterende team wordt bepaald welke Masterclasses gegeven gaan worden. In iedere Masterclass wordt apart en naar behoefte ingetekend. Ook cursisten van buiten de Levensschool nemen daar aan deel. Meer over de Masterclasses >

Inhoud afsluitende tweedaags

 • Het programma wordt geëvalueerd en hereikt.
 • Alle deelnemers evalueren hun afgelopen IFP-jaar en krijgen daarop feed forward.

Het team

Het team bestaat uit trainers van de Venwoude Levensschool: Mauk Pieper en Pauline Botden. 
De supervisie ligt bij Mauk Pieper, architect van de Opleiding en van het curriculum van de Venwoude Levensschool en bij Pauline Botden, trainer en opleider. 

Toelatingsvoorwaarden

 • Je hebt een intakegesprek gehad en de Introductie-dag op het IFP gedaan en hebt daarin besloten tot het Integraal Facilitator Programma toe te treden.
 • Je hebt de Opleiding Integraal Leiderschap gedaan.
 • Je hebt een gelijkwaardig opleidingstraject achter de rug. Dit wordt vastgesteld in een intakegesprek.
 • Je beschikt over basiskennis van Integral Theory en de bereidheid om deze te gebruiken voor je ontwikkeling.

Lees via deze link de testimonials van deelnemers die jou voor zijn gegaan.

Heb je interesse en wil je persoonlijk kennismaken? Maak dan een afspraak voor een intakegesprek met Mauk Pieper en Pauline Botden.

Aanmelden

Meld je minimaal 3 weken van te voren aan, zodat we alle administratieve zaken voor je op orde kunnen maken. Wil je je later aanmelden, stuur dan een mail naar de trainer.

Mauk en Pauline

Voor ons als facilitators is het een continue uitdaging om zo in het leven te staan. Je zet je leiderschap neer voorbij je directe eigen belang. Het is geen kwestie van uitvoeren wat je al weet, maar van een factor zijn, door in het mysterie te stappen. Het is een doorgaand bevrijdingsproces, dat noopt om jezelf onder ogen te komen, aangezien het om een samenvallen gaat van wat je doet met wie je bent.

Praktisch

Tijd Deelname Kosten
Praktisch: 2 daagse, 5 losse dagen en afsluitende 2 daagse Opleiding Integraal Leiderschap of vergelijkbare andere opleiding 1895 euro. Boek minimaal 3 weken van te voren.
Aanmelden
Verblijf

Kom je voor een avond, een dag of een meerdaagse training, je bent altijd van harte welkom op Landgoed Venwoude, een prachtig stiltegebied in het hart van Nederland.

 • images
 • images
Wordt gegeven door
Mauk Pieper

Mauk Pieper

Inzicht, connectie en vernieuwing

Persoonlijk Leiderschap is mijn passie. Dat vertaalt zich in de training de Centaur, de Opleiding Integraal Leiderschap en het Integraal Facilitator Programma.…

Uitgebreide beschrijving van Mauk Pieper

Pauline Botden

Pauline Botden

Toewijding, compassie en humor

De waarheid van je hart leren kennen en leven, voor jezelf, de ander en de wereld, is zowel de drive…

Uitgebreide beschrijving van Pauline Botden

Pijlers