Integraal Facilitator Programma

Je bijdrage leveren door jezelf te zijn. ‘Jezelf’ als ‘staat van zijn’, maar ook ‘jezelf’ door te geven wat je hebt. Gebruik makend van methodes om een factor te kunnen zijn. Voor jezelf, de ander en de omgeving waarvoor je je in zet. Dit alles ingebed in een groep van collega’s ‘Integraal Facilitators’.

Aanmelden

Een factor voor verandering zijn!

Het Integraal Facilitator Programma is voor mensen die vanuit hun Persoonlijk Leiderschap een factor willen zijn in een snel veranderende wereld. Een wereld waarin de kwaliteit van ons mens-zijn bepaalt hoe het verder gaat. Voor jou, de ander en de wijdere context van ons leven. 

Groep van Integraal Facilitators

De groep bestaat uit collega 'Integraal Facilitators' die allemaal zichzelf, hun vaardigheden en hun project in deze groep inbrengen. Deze groep bestaat uit mensen die, hetzij in de praktijk, hetzij als droom, een rol spelen in de wereld van verandering. Zij hebben een persoonlijk leiderschap verworven op basis waarvan zij anderen inspireren voor dat waar zij voor staan.
Het programma zal een levend evoluerend geheel zijn, waarin mensen met een pioniersgeest elkaar treffen en uitdagen. Een groep waarin je elkaar leert kennen in glorie en leed, in pijn en ontwikkeling. Geen oplossingen aandragen, het 'niet weten' toelaten en daarmee in het wonder van het leven komen te staan, terwijl je een aspiratie hebt, een visie.

Wat beteken je voor elkaar?

Leiderschap impliceert dat je elkaar hoog houdt en van 'feed-foreward' voorziet, opdat een ieder het beste uit zichzelf haalt. Een supportgroep waarin met elkaar bekrachtigd en uitgediept wordt hoe ieder op het eigen domein en in de eigen context leiding kan nemen. In dit netwerk zal de grondhouding zijn, dat niets meer een excuus kan zijn, om woorden om te zetten in daden.

Hogere doel

In het Integraal Facilitator Programma committeren mensen zich aan elkaar om met visie impact in de wereld te genereren en om autoriteit te verwerven in het domein van geven.

Wat gaan we doen?

 • Ieder cursusjaar start met een tweedaagse waar iedereen zijn visie en ambitie presenteert.
 • Er zijn 5 supervisie-dagen waarin het eigen leiderschap wordt ingebracht.
 • Ieder cursusjaar eindigt met een tweedaags blok.
 • Er wordt gewerkt met een zijns-georiënteerde supervisie-methode methode.
 • Er wordt een integrale vorm van analyse en zelfonderzoek gepraktiseerd ten aanzien van de kwaliteit van hetgeen je in de wereld zet.
 • Op deze dagen worden de specifieke vormen van onderzoek en oefening uitgediept en waar nodig aangereikt.
 • Er wordt gebruik gemaakt van een virtuele netwerkomgeving, waarbij iedereen zichtbaar is ten aanzien van zijn rollen, activiteiten en vorderingen.
 • De bijeenkomsten worden geleid door twee senior trainers van de Levensschool. Zij kijken ook mee in individuele processen en verwijzen waar nodig door.
 • Er wordt gekeken welke toegevoegde trainingen van waarde kunnen zijn. Dat kan een aanbod zijn dat door trainers van de Levensschool verzorgd wordt. Daarvoor komen met name de verschillende Masterclasses in aanmerking. Of er worden andere mogelijkheden besproken en voorgedragen. In samenspraak met het begeleidende en faciliterende team wordt bepaald welke Masterclasses gegeven gaan worden. In iedere Masterclass wordt apart en naar behoefte ingetekend. Ook cursisten van buiten de Levensschool nemen daar aan deel. Meer over de Masterclasses >

Voor wie?

 • Als je de factor bent om in deze wereld iets te veroorzaken.
 • Als je meesterschap wilt verwerven over je persoonlijk leiderschap c.q. je Integrale Ontwikkeling.
 • Als je in een tijdelijke spirituele plek wilt effectueren waar jij voor staat.
 • Voor iedereen die anderen bijstaat in hun ontwikkeling als mens: coaches, therapeuten, professionals in het onderwijs, verantwoordelijken personeelsbeleid, teamleiders, managers etcetera. 

Het team

Het team bestaat uit trainers van de Venwoude Levensschool: Mauk Pieper en Pauline Botden. 
De supervisie ligt bij Mauk Pieper, architect van de Opleiding en van het curriculum van de Venwoude Levensschool en bij Pauline Botden, trainer en opleider. 

Toelatingsvoorwaarden

 • Je hebt de Introductieavond voor het Integraal Facilitator Programma gevolgd, of een intake gehad.
 • Je hebt de Introductie-driedaagse op het IFP gedaan en hebt daarin besloten tot het Integraal Facilitator Programma toe te treden.
 • Je hebt de Opleiding Integraal Leiderschap gedaan.
 • Je hebt een gelijkwaardig opleidingstraject achter de rug. Dit wordt vastgesteld in een intakegesprek.
 • Je beschikt over basiskennis van Integral Theory en de bereidheid om deze te gebruiken voor je ontwikkeling.

Lees via deze link de testimonials van deelnemers die jou voor zijn gegaan.

Heb je interesse en wil je persoonlijk kennismaken? Maak dan een afspraak voor een intakegesprek met Mauk Pieper.

Aanmelden

Meld je minimaal 3 weken van te voren aan, zodat we alle administratieve zaken voor je op orde kunnen maken. Wil je je later aanmelden, stuur dan een mail naar de trainer.

Mauk en Pauline

Voor ons als facilitators is het een continue uitdaging om zo in het leven te staan. Je zet je leiderschap neer voorbij je directe eigen belang. Het is geen kwestie van uitvoeren wat je al weet, maar van een factor zijn, door in het mysterie te stappen. Het is een doorgaand bevrijdingsproces, dat noopt om jezelf onder ogen te komen, aangezien het om een samenvallen gaat van wat je doet met wie je bent.

Praktisch

Tijd Deelname Kosten
Praktisch: 2 daagse, 5 losse dagen en afsluitende 2 daagse Opleiding Integraal Leiderschap of vergelijkbare andere opleiding 1895 euro. Boek minimaal 3 weken van te voren.
Aanmelden
Verblijf

Kom je voor een avond, een dag of een meerdaagse training, je bent altijd van harte welkom op Landgoed Venwoude, een prachtig stiltegebied in het hart van Nederland.

 • images
 • images
Wordt gegeven door
Mauk Pieper

Mauk Pieper

Inzicht, connectie en vernieuwing

Persoonlijk Leiderschap is mijn passie. Dat vertaalt zich in de training de Centaur, de Opleiding Integraal Leiderschap en het Integraal Facilitator Programma.…

Uitgebreide beschrijving van Mauk Pieper

Pauline Botden

Pauline Botden

Toewijding, compassie en humor

De waarheid van je hart leren kennen en leven, voor jezelf, de ander en de wereld, is zowel de drive…

Uitgebreide beschrijving van Pauline Botden

Pijlers

Abonneer je op levensmail

En we delen met jou support en inspiratie in de vorm van ervaringen, oefeningen, vraag en antwoord, columns en inzichten van onszelf en deelnemers.