Integraal Facilitator Programma

Je bijdrage leveren door jezelf te zijn. ‘Jezelf’ als ‘staat van zijn’, maar ook ‘jezelf’ door te geven wat je hebt. Gebruik makend van methodes om een factor te kunnen zijn. Voor jezelf, de ander en de omgeving waarvoor je je in zet. Dit alles ingebed in een Netwerk van collega’s ‘Integraal Facilitators’.

Een factor voor verandering zijn!

Het Integraal Facilitator Programma is voor mensen die in een Netwerk een factor willen zijn in een snel veranderende wereld. Een wereld waarin de kwaliteit van ons mens-zijn bepaalt hoe het verder gaat. Voor jou, de ander en de wijdere context van ons leven. 

Netwerk van Integraal Facilitators

Het netwerk bestaat uit collega 'Integraal Facilitators' die allemaal zichzelf, hun vaardigheden en hun project in dit netwerk inbrengen. Deze groep bestaat uit mensen die, hetzij in de praktijk, hetzij als droom, een rol spelen in de wereld van verandering. Zij hebben een persoonlijk leiderschap verworven op basis waarvan zij anderen inspireren voor hetgeen waar zij voor staan.
Het programma zal een levend evoluerend geheel zijn, waarin mensen met een pioniersgeest elkaar treffen en uitdagen. Een netwerk waarin je elkaar leert kennen in glorie en leed, in pijn en ontwikkeling. Geen oplossingen aandragen, het 'niet weten' toelaten en daarmee in het wonder van het leven komen te staan, terwijl je een aspiratie hebt, een visie.

Wat beteken je voor elkaar?

Leiderschap impliceert dat je elkaar hoog houdt en van 'feed foreward' voorziet, opdat een ieder het beste uit zichzelf haalt. Een supportgroep waarin met elkaar bekrachtigd en uitgediept wordt hoe ieder op het eigen domein en in de eigen context leiding kan nemen. In dit netwerk zal de grondhouding zijn, dat niets meer een excuus kan zijn, om woorden om te zetten in daden.

Wat gaan we doen? 

 • Ieder cursusjaar start met een driedaagse waarin opnieuw de samenstelling van het netwerk voor een jaar helder wordt. Ook presenteert iedereen zijn visie en ambitie.
 • 6 supervisiedagen waarin het eigen leiderschap wordt ingebracht.
 • Onderling af te spreken intervisie-bijeenkomsten waar gewerkt kan worden met een zijnsgeoriënteerde methode.
 • Een virtuele holocratische netwerkomgeving, waarbij iedereen zichtbaar is ten aanzien van zijn rollen, activiteiten en vorderingen.
 • Exclusieve virtuele projectkringen waaraan betrokkenen van buiten het netwerk deel nemen. Daardoor is het aantal betrokkenen aan het virtuele netwerk een meervoud van het aantal deelnemers van het Integraal Facilitator Programma.
 • Opleidingsmodules: In samenspraak met het begeleidende en faciliterende team bepalen welke opleidingsmodules gegeven gaan worden. Deze worden hetzij door de trainers van de venwoude Levensschool verzorgd, hetzij door andere trainers die gespecialiseerd zijn in een relevante werkwijze. Op iedere module wordt apart en naar behoefte ingetekend. Ook cursisten van buiten de Levensschool nemen daar aan deel. Meer over de Modules >

Voor wie?

 • als je de factor bent om in deze wereld iets te veroorzaken
 • als je meesterschap wilt verwerven over je persoonlijk leiderschap 
 • als je in een tijdelijke spirituele plek wilt effectueren waar jij voor staat
 • voor iedereen die anderen bijstaat in hun ontwikkeling als mens: coaches, therapeuten, professionals in het onderwijs, verantwoordelijken personeelsbeleid, teamleiders, managers etcetera. 

Het team

Het team bestaat uit de trainers van de Venwoude Levensschool: Mauk Pieper, Marijke Heetveld, Leon Gras, Marion van Overveld en Anne Karen Bakker. De supervisie ligt bij Mauk Pieper, architect van de Opleiding en van het curriculum van de Venwoude Levensschool en Marijke Heetveld, zij heeft jarenlange ervaring als eindverantwoordelijke bij de Opleiding tot Trainer Emotioneel Lichaamswerk.

Toelatingsvoorwaarden

 • Je hebt de Opleiding Integraal Leiderschap gedaan.
 • Je hebt een gelijkwaardig opleidingstraject achter de rug. Dit wordt vastgesteld in een intakegesprek met één van de teamleden.
 • Je hebt contact gehad met één van de teamleden over je beoogde deelname, waarin je je motivatie helder hebt gemaakt en duidelijk is welke visie werkelijkheid mag worden.
 • Je beheerst de Engelse taal passief en bent in staat een schriftelijke rapportage te doen, waaruit blijkt via welke stappen je je plannen uitvoert t.b.v. de verwerkelijking van je visie.

Heb je interesse, maak dan een afspraak voor een intakegesprek met Marijke Heetveld.

Introductieavonden

Vrijdag 23 september en maandag 17 oktober 2016 op Venwoude.
De avonden starten om 19.30 uur, vanaf 19.00 uur ben je welkom in de Piramide; rond de klok van 21.30 zullen de avonden afgerond worden. 

Marijke en Mauk

Voor ons als opleiders is het een continue uitdaging om zo in het leven te staan. Je zet je leiderschap neer voorbij je directe eigen belang. Het is geen kwestie van uitvoeren wat je al weet, maar van een factor zijn, door in het mysterie te stappen. Het is een doorgaand bevrijdingsproces, dat noopt om jezelf onder ogen te komen, aangezien het om een samenvallen gaat van wat je doet met wie je bent.

Praktisch

Tijd Deelname Kosten
1 blok van drie dagen, 6 losse dagen. Opleiding Integraal Leiderschap of vergelijkbare andere opleiding 1200 euro
Data Eerste Jaar:
 
3-dgs: 25 - 27 nov 2016
Dag 1. 23 dec 2016
Dag 2. 19 jan 2017
Dag 3. 15 mrt 2017
Dag 4. 20 apr 2017
Dag 5. 05 jun 2017
Dag 6. 22 jul 2017.
 
Verblijf

Kom je voor een avond, een dag of een meerdaagse training, je bent altijd van harte welkom op Landgoed Venwoude, een prachtig stiltegebied in het hart van Nederland.

 • images
 • images
Wordt gegeven door
Leon Gras

Leon Gras

Duidelijkheid, zelfinzicht en transformatie

Ik geef de trainingen Initiatie ManZijn en samen met Marion van Overveld de trainingen de Ontdekking, de Schat, Intimiteit & Levenslust, de avondcursus…

Uitgebreide beschrijving van Leon Gras

Marijke Heetveld

Marijke Heetveld

Helderheid, mildheid en evenwicht

Je hart leren openen, en dan je hart volgen. Om daarin naast mensen te staan, precies op het punt waar ze…

Uitgebreide beschrijving van Marijke Heetveld

Mauk Pieper

Mauk Pieper

Inzicht, connectie en vernieuwing

Persoonlijk Leiderschap is mijn passie. Dat vertaalt zich in de training de Centaur en de Opleiding Integraal Leiderschap. Ook ben…

Uitgebreide beschrijving van Mauk Pieper

Anne Karen Bakker

Anne Karen Bakker

Levensvreugde, energie en moed

Binnen het curriculum Leiding over je Leven geef ik de training Fundament. Samen met Marijke Heetveld en Mauk Pieper faciliteer ik de…

Uitgebreide beschrijving van Anne Karen Bakker

Marion van Overveld

Marion van Overveld

Compassie, acceptatie en vertrouwen

Ik geef de cursussen en trainingen VrouwZijn (samen met Anne Karen Bakker) en de cursussen en trainingen Ontmoeten & Relaties (samen met…

Uitgebreide beschrijving van Marion van Overveld

Pijlers

Abonneer je op levensmail

En we delen met jou support en inspiratie in de vorm van ervaringen, oefeningen, vraag en antwoord, columns en inzichten van onszelf en deelnemers.