Integraal Facilitator Programma

Je bijdrage leveren door jezelf te zijn. ‘Jezelf’ als ‘staat van zijn’, maar ook ‘jezelf’ door te geven wat je hebt. Gebruik makend van methodes om een factor te kunnen zijn. Voor jezelf, de ander en de omgeving waarvoor je je in zet. Dit alles ingebed in een groep van collega’s ‘Integraal Facilitators’.

Aanmelden

Een factor voor verandering zijn!

Het Integraal Facilitator Programma is voor mensen die een factor willen zijn in een snel veranderende wereld. Een wereld waarin de kwaliteit van ons mens-zijn bepaalt hoe het verder gaat. Voor jou, de ander en de wijdere context van ons leven. 

Groep van Integraal Facilitators

De groep bestaat uit collega 'Integraal Facilitators' die allemaal zichzelf, hun vaardigheden en hun project in deze groep inbrengen. Deze groep bestaat uit mensen die, hetzij in de praktijk, hetzij als droom, een rol spelen in de wereld van verandering. Zij hebben een persoonlijk leiderschap verworven op basis waarvan zij anderen inspireren voor dat waar zij voor staan.
Het programma zal een levend evoluerend geheel zijn, waarin mensen met een pioniersgeest elkaar treffen en uitdagen. Een groep waarin je elkaar leert kennen in glorie en leed, in pijn en ontwikkeling. Geen oplossingen aandragen, het 'niet weten' toelaten en daarmee in het wonder van het leven komen te staan, terwijl je een aspiratie hebt, een visie.

Wat beteken je voor elkaar?

Leiderschap impliceert dat je elkaar hoog houdt en van 'feed foreward' voorziet, opdat een ieder het beste uit zichzelf haalt. Een supportgroep waarin met elkaar bekrachtigd en uitgediept wordt hoe ieder op het eigen domein en in de eigen context leiding kan nemen. In dit netwerk zal de grondhouding zijn, dat niets meer een excuus kan zijn, om woorden om te zetten in daden.

Purpose van Integraal Facilitators

In het Integraal Facilitator Programma committeren mensen zich aan elkaar om met visie impact in de wereld te genereren.

Wat gaan we doen?

 • Ieder cursusjaar start met een driedaagse waarin opnieuw de samenstelling van de groep voor een jaar helder wordt. Ook presenteert iedereen zijn visie en ambitie.
 • De eerste dag wordt gebruikt om definitief te kunnen besluiten om door te gaan.
 • 6 supervisie-dagen waarin het eigen leiderschap wordt ingebracht, startend met een tweedaagse.
 • Onderling af te spreken intervisie-bijeenkomsten waar gewerkt kan worden met een zijnsgeoriënteerde methode.
 • Een virtuele netwerkomgeving, waarbij iedereen zichtbaar is ten aanzien van zijn rollen, activiteiten en vorderingen.
 • Masterclasses: In samenspraak met het begeleidende en faciliterende team wordt bepaald welke masterclasses gegeven gaan worden. Deze worden hetzij door de trainers van de Venwoude Levensschool verzorgd, hetzij door andere trainers die gespecialiseerd zijn in een relevante werkwijze. In iedere masterclass wordt apart en naar behoefte ingetekend. Ook cursisten van buiten de Levensschool nemen daar aan deel. Meer over de Masterclasses >

Voor wie?

 • als je de factor bent om in deze wereld iets te veroorzaken
 • als je meesterschap wilt verwerven over je persoonlijk leiderschap 
 • als je in een tijdelijke spirituele plek wilt effectueren waar jij voor staat
 • voor iedereen die anderen bijstaat in hun ontwikkeling als mens: coaches, therapeuten, professionals in het onderwijs, verantwoordelijken personeelsbeleid, teamleiders, managers etcetera. 

Het team

Het team bestaat uit trainers van de Venwoude Levensschool: Mauk Pieper, Marijke Heetveld, Leon Gras en Anne Karen Bakker. De supervisie ligt bij Mauk Pieper, architect van de Opleiding en van het curriculum van de Venwoude Levensschool en bij Marijke Heetveld, jarenlange ervaring als eindverantwoordelijke bij de Opleiding tot Trainer Emotioneel Lichaamswerk.

Toelatingsvoorwaarden

 • Je hebt de Opleiding Integraal Leiderschap gedaan.
 • Je hebt een gelijkwaardig opleidingstraject achter de rug. Dit wordt vastgesteld in een intakegesprek met één van de teamleden.
 • Je beschikt over basiskennis van Integral Theory en de bereidheid om deze te gebruiken voor je ontwikkeling
 • Je hebt contact gehad met één van de teamleden over je beoogde deelname, waarin je je motivatie helder hebt gemaakt en duidelijk is welke visie werkelijkheid mag worden.
 • Je bent bereid om commitment geven aan mede integral facilitators en aan het Integral Facilitator Programma
 • Je beheerst de Engelse taal passief en bent in staat een schriftelijke rapportage te doen, waaruit blijkt via welke stappen je je plannen uitvoert t.b.v. de verwerkelijking van je visie.

Lees via deze link de testimonials van deelnemers die jou voor zijn gegaan.

Donderdag 10 januari is er een introductie avond. Je kunt je hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar: info@venwoudelevensschool.nl.

Heb je interesse, maak dan een afspraak voor een intakegesprek met Marijke Heetveld

Marijke en Mauk

Voor ons als facilitators is het een continue uitdaging om zo in het leven te staan. Je zet je leiderschap neer voorbij je directe eigen belang. Het is geen kwestie van uitvoeren wat je al weet, maar van een factor zijn, door in het mysterie te stappen. Het is een doorgaand bevrijdingsproces, dat noopt om jezelf onder ogen te komen, aangezien het om een samenvallen gaat van wat je doet met wie je bent.

Praktisch

Tijd Deelname Kosten
1 blok van drie dagen, 1 tweedaagse en 4 losse dagen. Opleiding Integraal Leiderschap of vergelijkbare andere opleiding 1895 euro
Aanmelden
Verblijf

Kom je voor een avond, een dag of een meerdaagse training, je bent altijd van harte welkom op Landgoed Venwoude, een prachtig stiltegebied in het hart van Nederland.

 • images
 • images
Wordt gegeven door
Marijke Heetveld

Marijke Heetveld

Helderheid, mildheid en evenwicht

Je hart leren openen, en dan je hart volgen. Om daarin naast mensen te staan, precies op het punt waar ze…

Uitgebreide beschrijving van Marijke Heetveld

Mauk Pieper

Mauk Pieper

Inzicht, connectie en vernieuwing

Persoonlijk Leiderschap is mijn passie. Dat vertaalt zich in de training de Centaur en de Opleiding Integraal Leiderschap. Ook ben…

Uitgebreide beschrijving van Mauk Pieper

Pijlers

Abonneer je op levensmail

En we delen met jou support en inspiratie in de vorm van ervaringen, oefeningen, vraag en antwoord, columns en inzichten van onszelf en deelnemers.