Opleiding Integraal Leiderschap

Introductie-dag Integraal Facilitator Programma

Een driedaags blok waarin je op de hoogte wordt gesteld van de laatste vormen van onderzoek en oefening van de levensschool op het gebied van Integrale Ontwikkeling. In het bijzonder maak je kennis met vormen van zelfonderzoek ten behoeve van datgene wat je in de wereld zet, of wilt zetten.

Aanmelden

Leiding over je leven ten behoeve van ....

Deze introductiedag is het een introductie op het Integraal Facilitator Programma. Dat is een doorlopend programma voor mensen die een factor willen zijn in een snel veranderende wereld. Een wereld waarin de kwaliteit van ons mens-zijn bepaalt hoe het verder gaat. Voor jou, de ander en datgene waar je je toewijding aan geeft. Deze driedaagse is ook op zichzelf een zeer krachtige introductie op het in de wereld zetten van je visie op basis van bewuste ontwikkeling.  

Voor wie?

  • Voor een ieder die ervaring hebben met zelfonderzoek in de context van integrale ontwikkeling, in de Levensschool of elders.
  • Je hebt deelgenomen aan de info-avond voor het Integraal Facilitator Programma of je hebt een intake gedaan bij Mauk Pieper.
  • Je bent geïnteresseerd om deel te nemen aan de volgende jaarcyclus van het Integraal Facilitator Programma.
  • Ook als je wellicht een jaar later wilt instappen ben je van harte welkom.

Inhoud van de dag

  • Een introductie op de belangrijkste elementen van het Integraal Facilitator Programma.
  • Een keuzemoment waarop je besluit of je daadwerkelijk deel wilt nemen aan het Integraal Facilitator Programma
  • Valt je beslissing positief uit, dan start je met het tweedaagse blok waar elke jaargang van het IFP mee begint.

Het vervolg

Dat betekent dat je instap in de doorlopende groep die elke jaargang start met een tweedaags blok, gevolgd door 5 losse dagen en een afsluitende tweedaags blok.

Zie verder Integraal Facilitator programma >

Praktisch

Tijd Deelname Kosten
1 dag Voor mensen die de Opleiding hebben gedaan of via een intake 125 euro
Aanmelden
Wordt gegeven door
Admin

Ben van Duijn

Uitgebreide beschrijving van Ben van Duijn

Pijlers