Opleiding Integraal Leiderschap

Introductie-blok Integraal Facilitator Programma

Een driedaags blok waarin je op de hoogte wordt gesteld van de laatste vormen van onderzoek en oefening van de levensschool op het gebied van Integrale Ontwikkeling. In het bijzonder maak je kennis met vormen van zelfonderzoek ten behoeve van datgene wat je in de wereld zet, of wilt zetten.

Aanmelden

Leiding over je leven ten behoeve van ....

Dit introductieblok is op zichzelf een krachtige en waardevolle training. Tevens is het een introductie op het Integraal Facilitator Programma. Dat is een doorlopend programma voor mensen die een factor willen zijn in een snel veranderende wereld. Een wereld waarin de kwaliteit van ons mens-zijn bepaalt hoe het verder gaat. Voor jou, de ander en datgene waar je je toewijding aan geeft. Deze driedaagse is ook op zichzelf een zeer krachtige introductie op het in de wereld zetten van je visie op basis van bewuste ontwikkeling.  

Voor wie?

 • Voor een ieder die ervaring hebben met zelfonderzoek in de context van integrale ontwikkeling, in de Levensschool of elders.
 • Je hebt deelgenomen aan de info-avond voor het Integraal Facilitator Programma of je hebt een intake gedaan bij Mauk Pieper.
 • Je bent geïnteresseerd om deel te nemen aan de volgende jaarcyclus van het Integraal Facilitator Programma.
 • Ook als je wellicht een jaar later wilt instappen ben je van harte welkom.

Of je daadwerkelijk gaat deelnemen aan het Integraal Facilitator Programma, zal duidelijk worden op de tweede dag van dit blok.
Als je besluit niet mee te gaan doen, dan zwaai je na de tweede ochtend af. De helft van de kosten van deze driedaagse wordt dan gerestitueerd.)

Opbouw

Deze driedaagse is opgebouwd uit:

 • Een introductie op de belangrijkste elementen van het Integraal Facilitator Programma.

 • Een kennismaking met de huidige deelnemers.

 • Een beslismoment.

 • Het inoefenen van de meest gepraktiseerde methodes van onderzoek en oefening.

Inhoud

De inhoud en de vormen van zelfonderzoek en oefening die aan de orde komen zijn:

 • Het Integraal Kwadrant als methode van onderzoek voor jezelf, de relatie tot de ander en de omgeving waarin je opereert.
  Dit gebruik je later voor je project.

 • Een intervisie-methode waarmee de facilitators elkaar in hun leiderschap kunnen bekrachtigen.

 • Een korte herhaling van de integrale werkwijze op het gebied van je persoonlijke en spirituele ontwikkeling.

 • De ontwikkelingslijn van het ‘Zelf’ en de competenties van Integraal Leiderschap.

 • De meest gepraktiseerde vormen van schaduwwerk.

 • Een kennismaking met de ethiek zoals de deelnemers van het programma die tot op heden met elkaar hebben vastgesteld.
  Daardoor wordt duidelijk waar je je aan committeert.

 • Uiteraard is het geheel gebed in Lichaamswerk, vormen van Contemplatie, Meditatie, Visie-werk en onderzoek naar patronen en overtuigingen.

Het vervolg

Vervolgens stap je in de doorlopende groep die elke jaargang start met een tweedaags blok, gevolgd door 5 losse dagen en een afsluitende tweedaags blok.

Zie verder Integraal Facilitator programma >

Praktisch

Tijd Deelname Kosten
3 dagen Iedereen 470 euro
Aanmelden
Wordt gegeven door
Admin

Ben van Duijn

Uitgebreide beschrijving van Ben van Duijn

Pijlers

Abonneer je op levensmail

En we delen met jou support en inspiratie in de vorm van ervaringen, oefeningen, vraag en antwoord, columns en inzichten van onszelf en deelnemers.