Opleiding Integraal Leiderschap

Masterclass Emotiewerk

Masterclass Emotiewerk In deze masterclass worden verschillende emoties en gevoelens behandeld en leer je hoe met emoties te werken opdat ze ondersteunend zijn aan kwaliteit van leven. Een Masterclass voor iedereen die met mensen werkt en wil leren begrijpen wat emoties en gevoelens zijn, welke betekenis ze hebben en hoe er mee te werken. Ook … Lees verder

Aanmelden

Masterclass Emotiewerk

In deze masterclass worden verschillende emoties en gevoelens behandeld en leer je hoe met emoties te werken opdat ze ondersteunend zijn aan kwaliteit van leven.

Een Masterclass voor iedereen die met mensen werkt en wil leren begrijpen wat emoties en gevoelens zijn, welke betekenis ze hebben en hoe er mee te werken.

Ook wanneer je al lang met emoties werkt zal deze masterclass meer inzicht en verdieping genereren.

Info-avond Masterclass Emotiewerk

Visie

Er zijn drie onderdelen van je wezen die invloed hebben op het activeren van een bepaalde basis-emotie.  

 • Het fysieke lichaam. Emoties worden ervaren in het fysieke lichaam. Het lichaam is goed of minder goed in staat om emoties te ervaren.
 • Het denken. Welke basisemotie in welke mate en in welke nuance geactiveerd wordt, wordt mede bepaald door ons denken.
 • Het gebied voorbij het denken. Een rustige geest levert en andere gesteldheid van een emotie op dan een onrustige geest.

Er zijn geen negatieve emoties. Iedere emotie heeft een bepaalde basisfunctie welke een evolutionaire oorsprong heeft. Emoties doen hun werk. Emoties kunnen benaderd of beschouwd worden, waardoor verwarring toeneemt. Ze kunnen echter ook benaderd en verstaan worden, waardoor ze bijdragen aan helderheid en adequaat handelen.

De mens heeft allerlei manieren om emoties te onderdrukken en te vervormen waardoor deze hun werk niet kunnen doen en de mens ze niet kan verstaan.

Emotiewerk houdt in dat emoties hun werk weer kunnen doen en dat wij ze kunnen leren verstaan binnen de complexiteit van ons leven. 

Gevoelens, emoties

Emoties zijn van het lichaam, gevoelens van de geest.
Emoties vinden altijd hun uitdukking in het lichaam. Het lichaam gedraagt zich altijd op een bepaalde manier overeenkomstig de emotie die gaande is. Er is altijd een bepaalde emotie aan die gang of we dat nu in de gaten hebben of niet.

Gevoelens zijn niet in de eerste plaats van het lichaam, maar van de geest. Het is niet een gedraging van het lichaam zoals bij een emotie, maar een subjectieve beleving van de geest die correleert met de emotie.

Emoties leren verstaan is noodzaak geworden

Hoe deze beleving geinterpreteerd wordt heeft weer gevolgen voor het aanzetten van emoties met weer nieuwe gevoelens. Dit hele, als maar doorgaande proces is automatisch gaande, ook als we er geen bewustzijn over hebben. Daarnaast kan het beheren van dit proces onderdeel worden van je bewuste ontwikkeling. En dat is van groot belang in ons moderne en postmoderne leven waar emoties en gevoelens niet meer 'self-evident' zijn. In de context van ons oorspronkelijke nomaden leven op de steppen, betekende het gevoel van 'woede' die opkwam bij een indringer automatisch boos worden en slaan. Nu verdient elke emotie een beoordeling voor zijn waarde die hij in een concrete context heeft. Dat kan niet zonder bewuste ontwikkeling.   

Emoties bevrijden: De hete, de warme en de koele benadering

Er zijn grofweg drie manieren waarop een emotie bevrijd kan worden van onderdrukking en vervorming.

Bij de hete benadering laat je een emotie zoveel mogelijk naar buiten komen om hem te bevrijden van onderdrukking en vervorming. Dit vergt een precieze werkwijze, omdat anders de nadelen van deze manier van werken het proces overnemen.

De warme benadering veronderstelt dat de emotie minimaal voelbaar is en in het lichaam zijn werk doet. De emotie wordt daarbij in het lichaam ‘gehouden’. Vervolgens leren we de emotie met de geest te beleven en te verstaan.  

De koele benadering vereist een meditatiediscipline. Als het om de emotie ‘woede gaat’ stelt de koele benadering je in staat direct te weten dat energie van opkomende woede iets anders is dan boos worden, zonder de emotie te onderdrukken. Met deze benadering heb je meteen toegang tot de hogere potentie van een emotie in  de vorm van een ‘staat van zijn’ met een bepaalde kwaliteit.. Bij woede is dat bijvoorbeeld ‘helderheid’. Bij schaamte is het ‘verbinding’ en bij ‘angst’ is het ‘inspiratie’. Vervolgens kan vanuit helderheid, verbinding of inspiratie de vraag gesteld worden wat in een concrete situatie wijsheid is.

Emoties zijn voor de relationele homeostase

Waar het van gevoelens als honger en dorst de bedoeling is dat je ze zo verstaat dat ze je fysieke lichaam in evenwicht houden, is het bij gevoelens die je door je emoties krijgt de bedoeling dat je ze zo verstaat dat ze het complexere systeem van je relaties reguleren. Wie geen gevoelens bij zijn emoties heeft, kan zich heel moeilijk in een ander verplaatsen bijvoorbeeld. 

Hoe

 • De hete, de warme en de koele benadering zullen alle drie behandeld en in praktijk gebracht worden. 
 • Bij elke benadering zullen de condities waaronder ze waardevol en productief of juist contraproductief zijn, aan de orde komen.
 • Emotioneel Lichaamswerk zal gebruikt worden om het lichaam in de gesteldheid te brengen waardoor emoties en gevoelens bevorderd worden.
 • Ook zullen de verschillende afweerhoudingen, waarmee we emoties onderdrukken of vervormen, behandeld worden en onderzoek je welke jij hanteert. Je zult aangemoedigd worden je afweerhoudingen te onderzoeken, te honoreren en los te laten.
 • Je krijgt een syllabus waar veel informatie in staat over deze thematiek. 

Voor wie

Voor mensen die met mensen werken en de onderstroom van het contact beter willen leren begrijpen en hanteren. Voor trainers Emotioneel Lichaamswerk die op het gebeid van emotiewerk hun kennis en vaardigheden willen verhogen.

De masterclass is sowieso geschikt voor mensen die op Venwoude eerder enige opleiding hebben gedaan:

 • Opleiding Trainer/Therapeut Emotioneel Lichaamswerk,
 • KwikandO opleiding,
 • Coachopleiding,
 • Opleiding Integraal Leiderschap
 • Integraal Facilitators Programma.
 • Assistent-medewerkers-programma van de Venwoude Levensschool.

Praktisch

Tijd Deelname Kosten
3 dagen Opleiding Integraal Leiderschap of vergelijkbaar ander traject. 695 euro per masterclass
Aanmelden
Wordt gegeven door
Mauk Pieper

Mauk Pieper

Inzicht, connectie en vernieuwing

Persoonlijk Leiderschap is mijn passie. Dat vertaalt zich in de training de Centaur, de Opleiding Integraal Leiderschap en het Integraal Facilitator Programma.…

Uitgebreide beschrijving van Mauk Pieper

Pauline Botden

Pauline Botden

Toewijding, compassie en humor

De waarheid van je hart leren kennen en leven, voor jezelf, de ander en de wereld, is zowel de drive…

Uitgebreide beschrijving van Pauline Botden

Pijlers