Masterclass Integraal Werken

Masterclass Integraal Werken Werken met onszelf als ‘integraal wezen’  Integraal betekent onder andere dat de ‘zijns-kant’ van ons mens-zijn en de ‘ontwikkelingskant’ van ons mens-zijn op vruchtbare wijze aangesproken worden. Daarnaast betekent het dat we bewust en gericht werken met de verschillende lagen van ons menselijk wezen welke ieder een aparte ontwikkelingslijn vertegenwoordigen: het fysieke … Lees verder

Masterclass Integraal Werken

Werken met onszelf als 'integraal wezen' 

Integraal betekent onder andere dat de ‘zijns-kant’ van ons mens-zijn en de ‘ontwikkelingskant’ van ons mens-zijn op vruchtbare wijze aangesproken worden. Daarnaast betekent het dat we bewust en gericht werken met de verschillende lagen van ons menselijk wezen welke ieder een aparte ontwikkelingslijn vertegenwoordigen: het fysieke lichaam, de gevoelens en emoties, de geest en het domein van het trans-mentale en visie. 

Werken met het Integraal Kwadrant

De methodes die je gebruikt worden mede ingegeven door het domein van mens-zijn en de context waarin je werkt. Bij integraal werken onderscheiden we vier domeinen van mens-zijn waar je bewust mee werkt. De ‘subjectieve’ wereld van mijzelf ,‘ik’. De ‘intersubjectieve’ wereld van relaties, ‘wij’. De objectieve wereld van dingen in tijd en ruimte: ons fysieke lichaam, onze handelingen en de dingen om ons heen, ‘het’. Tenslotte het systeem als ‘Inter-objectieve wereld’: de verbanden tussen zaken, ‘hetten’
Deze 4 domeinen voeden samen het Integraal Kwadrant en omvatten alle domeinen van ons leven. 

Werken op ontwikkelingslijnen

In elk kwadrant zijn er ontwikkelingslijnen te onderscheiden. Ook daar werk je bewust mee. Ontwikkelingslijnen als ‘Lichaamsbewustzijn’, ‘Emotionele Intelligentie’, ‘Waarden’, ‘Ethiek’, 'Cognitie', 'Transmentale Ontwikkeling', 'Relateren', etc. 

Organisatieontwikkeling

Integraal werken is van grote waarde om in organisaties te kunnen werken. Ontwikkeling van de structuur van de organisatie is ook een ontwikkelingslijn. Het is niet voor elke organisatie van belang dat deze zich in zijn geheel naar het Integrale niveau door ontwikkelt. Wel is het belangrijk dat degenen die de organisatie leiden, weten waar zijn of haar organisatie zich bevindt op de ontwikkelingslijn van structurele inter-objectieve ontwikkeling. Daar hangt namelijk van af wat van de medewerkers wordt verwacht ten aanzien van hun persoonlijke ontwikkeling. 

Voor wie

De masterclass is sowieso geschikt voor mensen die op Venwoude eerder enige opleiding hebben gedaan:

  • Opleiding Trainer/Therapeut Emotioneel Lichaamswerk
  • KwikandO opleiding
  • Coachopleiding
  • Opleiding Integraal Leiderschap.
  • Integraal Facilitators Programma

Wanneer

Zodra deze masterclass gepland wordt in afstemming met deelnemers aan het Integraal Facilitator Programma volgt meer informatie zowel over inhoud als over het aantal dagen.

Praktisch

Tijd Deelname Kosten
Wordt gegeven door
Marijke Heetveld

Marijke Heetveld

Helderheid, mildheid en evenwicht

Alles onder ogen komen. Ik sta graag naast mensen, precies op het punt waar ze in hun leven zijn aangekomen, om…

Uitgebreide beschrijving van Marijke Heetveld

Pijlers