Opleiding Integraal Leiderschap

Masterclasses

Je bent iemand die op basis van verworven persoonlijk leiderschap een factor is of wilt zijn in het veld van onze snel veranderende maatschappij. Je bent op zoek naar werkvormen om impact te genereren in een team of bij individuen.

Aanmelden
"De krachtige werking van de integrale manier van werken is inspirerend. Telkens wordt weer een ander aspect van ons mens-zijn in het licht gezet." "Andere mensen ontmoeten in hun verlangen met deze werkwijze impact te genereren geeft een gemeenschappelijke basis om te leren en elkaar te inspireren."

Masterclasses voor Professionals

Masterclasses voor diegenen die op basis van verworven leiderschapskwaliteiten van meer betekenis willen zijn. Deze masterclasses zijn toegankelijk voor mensen die een leiderschapsontwikkeling hebben gedaan en die in het veld van onze snel veranderende maatschappij op zoek zijn naar werkvormen om met mensen te werken. Het betreft werkwijzen die van belang zijn om processen te faciliteiten in teams of bij individuen.
Er kan gedacht worden aan masterclasses over Lichaamswerk, Emotiewerk, Belichamingstechnieken, Meditatievormen, Groepsdynamica, Gesprekstechnieken, Contemplatie-/beschouwingstechnieken, Systemisch Werken, of enige andere werkvorm die door de begeleiders in samenspraak met de deelnemers aan het Integraal Facilitator Programma worden vastgesteld.

Integraal werken

In elke masterclass werken we integraal. Het integrale kader geeft een gemeenschappelijke taal die integraal werken ondersteunt. Deze wordt ook aangereikt in de modules. Integraal betekent dat verschillende dimensies, domeinen, ontwikkelingslijnen en bewustzijnsniveaus van mens-zijn bewust gehanteerd worden. Het betreft zowel het innerlijke gewaarworden, als het handelen, zowel het sociale functioneren als de relatie tot de organisatorische omstandigheden.
Integraal wordt ook gezien als een niveau van culturele ontwikkeling en van het hanteren van bepaalde waardesystemen ook wel aangeduid met ‘Teal’ of ‘Geel’.
Op dit niveau worden alle invalshoeken gezien als minimaal partieel relevant. Alle perspectieven worden positief tegemoet getreden om te bezien of ze waardevol zijn voor een bepaalde kwestie. 

Werkwijze

In iedere masterclass ben je zowel zelf onderwerp van training en opleiding als dat je de rol van trainer, facilitator of coach op je neemt. Je leert in elke masterclass specifieke structuren aan te reiken en/of een werkwijze voor een specifieke context te ontwerpen.

Masterclass Emotiewerk

In deze masterclass worden verschillende emoties en gevoelens behandeld en leer je hoe met emoties te werken opdat ze ondersteunend zijn aan kwaliteit van leven. Een Masterclass voor iedereen die met mensen werkt en wil leren begrijpen wat emoties en gevoelens zijn, welke betekenis ze hebben en hoe er mee te werken. Ook wanneer je al lang met emoties werkt zal deze masterclass meer inzicht en verdieping genereren. 
Lees meer    

Masterclass 'Lichaamsgericht Werken'

Het lichaam laat soms meer zien dan woorden kunnen zeggen en kan als een universeel communicatiekanaal worden beschouwd. In deze masterclass pas je oefeningen toe opdat mensen beter afgestemd raken op de signalen van het lichaam.
Lees meer 

Masterclass 'Groepsdynamica'

Groepswerk staat in dienst van een natuurlijke evolutionaire ontvouwing van de groep als een levend geheel van mensen met een lichaam een hart en een ziel met ieder een unieke bijdrage aan het geheel. In deze masterclass leer je groepsdynamische processen van een onbewust naar een bewust niveau brengen en leer je de relaties in het systeem meer richting 'win-win' te laten evolueren.  
Lees meer

Masterclass ‘Integraal Werken’

Integrale principes en werkwijzen
In de masterclass ‘Integraal Werken’ doorgrond je wat de kracht en betekenis van integraal werken is en leer je wat integraal faciliteren op basis van Integrale Principes en Werkwijzen inhoudt.
Integraal werken betekent dat alle dimensies van ons mens-zijn aangesproken worden: het lichaam, de emoties en gevoelens, de 'mindset', het transmentale domein en de context van het domein waar het om gaat.
Lees meer

Masterclass 'Coaching'

Hoe maak ik mijn eigen leiderschap tot een factor in het leven van een ander? Niet door te pretenderen dat je het voor iemand op kunt lossen. Maar ook niet door jezelf aan de ander te onthouden. Je oefent om op een persoonlijke manier gestalte te geven aan de waarde van transformatie in de context van ‘Wel zelf, maar niet alleen’. Je ontwikkelt het vermogen om op dat niveau relaties aan te gaan, voorbij je directe eigen belangen en om je hart te laten spreken ten behoeve van de ontwikkeling van mensen om je heen in werk en privé-leven. Coaching op het niveau van Integraal Leiderschap is van grote waarde in onze complexe samenleving. Het veronderstelt dat je zelf je integrale (body, mind & spirit) onderzoek en oefening onderhoudt en een aantal technieken en vaardigheden in kunt zetten.  
Je leert deze positie in relatie tot de ander als een context aan te bieden, opdat je ondersteunende lichaamsgerichte coaching-vaardigheden kunt benutten.
Lees meer

Andere masterclasses

Om als Integraal Facilitator te kunnen opereren in de wereld van verandering en onzekerheid, kunnen ook andere werkvormen van belang zijn. Andere werkvormen worden als masterclass alleen aangeboden door de Venwoude Levensschool, in overleg met de deelnemers aan het Integraal Facilitator Programma en vanaf 2019 ook minoverleg met de deelnemers aan het assisteerprogramma. Daarbij kunnen ook docenten van buiten de levensschool les geven.

Aanmelden

Meld je minimaal 3 weken van te voren aan, zodat we alle administratieve zaken voor je op orde kunnen maken.
Wil je je later aanmelden, stuur dan een mail naar de trainer.

Praktisch

Tijd Deelname Kosten
Volgende Masterclass: 7-9 dec 2018 Opleiding Integraal Leiderschap of vergelijkbaar ander traject. 625 euro per masterclass
Aanmelden
Verblijf

Kom je voor een avond, een dag of een meerdaagse training, je bent altijd van harte welkom op Landgoed Venwoude, een prachtig stiltegebied in het hart van Nederland.

  • images
  • images
Wordt gegeven door
Marijke Heetveld

Marijke Heetveld

Helderheid, mildheid en evenwicht

Alles onder ogen komen. Ik sta graag naast mensen, precies op het punt waar ze in hun leven zijn aangekomen, om…

Uitgebreide beschrijving van Marijke Heetveld

Mauk Pieper

Mauk Pieper

Inzicht, connectie en vernieuwing

Persoonlijk Leiderschap is mijn passie. Dat vertaalt zich in de training de Centaur, de Opleiding Integraal Leiderschap en het Integraal Facilitator Programma.…

Uitgebreide beschrijving van Mauk Pieper

Pijlers