Opleiding Integraal Leiderschap

Opleiding Integraal Leiderschap

Een opleiding voor mensen die zichzelf willen doorgronden om tot meer kwaliteit van zijn te komen. Die graag vanuit liefde voor zelfonderzoek de diepte in willen gaan. Die graag meer vrijheid en vreugde willen verwerven via datgene wat in de weg zit. Die de unieke expressie van het bestaan die ze zijn, graag verder tot bloei willen brengen. Wil je dit graag samen met medestudenten ter hand nemen? Informeer je dan voor de komende opleiding van januari 2019.

“Door de combinatie van lichaamswerk en evolutionaire mystiek brengt Mauk persoonlijke groei op een heel ander niveau." "Mauk is scherp met compassie en laat je daardoor niet makkelijk wegkomen met eenvoudige oplossingen maar creëert diepgaande nieuwe inzichten die je leven veranderen."

Het hogere doel van de opleiding

De opleiding beoogt dat studenten hun Integraal Leiderschap gestalte geven op basis van integraal zelfonderzoek en oefening. ‘Integraal’ wil zeggen dat zelfonderzoek en oefening plaatsvindt op een aantal ontwikkelingslijnen: Die van het fysieke lichaam, emoties en relaties, meningen en overtuigingen, en van het leven van hogere doelen. Dit om een integraal leiderschap te verwerven om een bijdrage te zijn voor jezelf, de ander, je werk en al datgene waar je voor brandt. Het opleidingskarakter bestaat er tevens uit dat je je eigen maakt wat integrale ontwikkeling inhoudt en kennis en inzicht verwerft over menselijke ontwikkeling met behulp van het Integrale denken. 

Voor wie?

Voor een ieder die op basis van bewuste ontwikkeling van betekenis wil zijn. Deze opleiding is in het bijzonder waardevol voor mensen die veel tussen en met mensen werken. Bijvoorbeeld personeelsfunctionarissen, professionals in het onderwijs, teamleiders, managers, coaches en therapeuten. Meer weten? Kom naar een van de Info-avonden > 

Toegangsvoorwaarden

Het curriculum ‘Opening’, ‘Fundament’, en Centaur van de Venwoude Levensschool is geen absolute voorwaarde. Wel blijkt in de praktijk dat ons curriculum de meest krachtige voorbereiding is om het maximale uit de opleiding te halen.

Vier domeinen van aandacht

Vanuit een integraal perspectief vindt zelfonderzoek en oefening plaats in vier domeinen van menselijke ontwikkeling: 
1. ‘Groeien’ of  ‘Jezelf ontwikkelen op verschillende ontwikkelingslijnen’.

2. ‘Ontwaken’: Het doorzien wie je voorbij je denken en conditionering bent.

3. ‘Schaduwwerk en Heling’.

4. ‘Geven en Bijdragen’, waarin dit alles iets mag gaan betekenen.

 

1. Groeien

Bij ‘groeien’ en jezelf ontwikkelen op de belangrijkste ontwikkelingslijnen gaat het telkens opnieuw om een volgend niveau waar je naartoe mag evolueren. Daarbij leggen we de nadruk op die ontwikkelingslijnen die met je mens-zijn te maken hebben.

  • Je fysieke ontwikkeling betreft zaken als je conditie, dagritme, eetgewoontes en gewicht.
  • Je emotionele ontwikkeling betreft het toelaten en benutten van emoties.
  • Je relationele ontwikkeling waarbij je kwaliteit brengt en houdt in je relateren.
  • Je mentale ontwikkeling: Het doorzien van geconditioneerde gedachtes en overtuigingen om vervolgens het perspectief te kunnen nemen dat je ontwikkeling ondersteunt.
  • De ontwikkeling van het ‘zelf’. Het ‘zelf’ geeft aan wie jij voor jezelf bent.
  • Je ethische ontwikkeling. Weten hoe je wilt handelen in je leven.
  • Morele ontwikkeling. Het innerlijk kompas over juist en onjuist ter beschikking hebben.
  • Transmentale ontwikkeling. Weten waar je passie ligt en op welke hogere doelen je je leven baseert.   

Er zijn wel honderd ontwikkelingslijnen die door culturele inspanning ontwikkeld zijn. Bijvoorbeeld ‘autorijden’, ‘voetballen’, ‘natuurkunde’ enz.. Ongeacht welke van deze lijnen je beloopt, je hebt er de bovengenoemde ontwikkelingslijnen voor nodig die je kwaliteit van mens-zijn bepalen.

2. Ontwaken

Om te groeien is het nodig om vast te stellen waar je aangekomen bent en waar je naartoe wilt in je ontwikkeling. Bij ‘ontwaken’ gaat het er om dat je leert zien dat datgene waarmee je je identificeert, niet je ware zelf is. Je bent niet je gedachtes, je emoties, je lichaam, de rollen die je speelt, je geschiedenis, datgene wat je weet of bezit. Je bent iets anders wat er altijd is en nooit verloren gaat. Ontwaken gaat over zelfonderzoek waarbij je dit steeds dieper gaat beseffen. Je bent heel en compleet en je bent een onvervreemdbare unieke expressie van de totaliteit. En dit ben je altijd, ook al zie je dat even niet. Meditatie en contemplatie zijn hier de belangrijkste vormen van zelfonderzoek.

3. Schaduwwerk en Heling

Soms wordt onze ontwikkeling geblokkeerd doordat in ons systeem dingen vast zitten die we niet kunnen zien of ervaren, maar die wel ons leven beïnvloeden.  Daarbij zijn er twee vormen van schaduw te onderscheiden.

Schaduw ten gevolge van frustrerende omstandigheden

Iedereen heeft schaduwen die het gevolg zijn van opvoeding, waarbij we het contact met onszelf verloren zijn. We zijn bijvoorbeeld gefrustreerd, ontmoedigd, pijnlijk getroffen, teleurgesteld en bang. We zijn de gevoelens gaan afweren en hebben daartoe een pantser ontwikkeld. Met dit lichaamspantser houden we de gevoelens in het onbewuste. Schaduwwerk brengt je pantser weer in beweging waardoor de gevoelsladingen die er onder verscholen liggen omarmd kunnen worden en geïntegreerd kunnen worden in het ‘zelf’.

Trauma’s

Een andere vorm van schaduw wordt vertegenwoordigd door trauma’s. Dat zijn ladingen en mechanismen die zich alsmaar aandienen omdat je iets hebt meegemaakt dat veel te groot voor je was. Denk daarbij aan grensoverschrijding, plotseling verlies van een ander, een veilige omgeving of van bepaalde vermogens. Dat vergt een specifieke aanpak waar alle trainers van de levensschool zichzelf in bekwaamd hebben.

4. Geven en Bijdragen

Bewuste ontwikkeling leidt soms tot een nieuwe overlevingsstrategie waarbij mensen alleen met zichzelf bezig zijn. Het bekende navelstaren. Daar is Integrale Ontwikkeling wat ons betreft niet voor bedoeld! Wij nodigen je uit om leiding over je leven te nemen ten behoeve van ‘jezelf, ‘de ander’ en ‘de wereld om je heen’. Dat betekent dat je voorbij de proces-georiënteerde houding gaat, waarbij mensen vaak zeggen ‘Eerst moet het beter met mij gaan en dan pas kan ik iets betekenen’. Vanuit het perspectief van bewuste ontwikkeling vragen we je, je bewust te zijn, dat je altijd gevolgen genereert door wie bent. Dat bedoelen we met jezelf bewust geven, bewust participeren en komen opdagen. Dat geeft je de optimale mogelijkheid om de unieke expressie van het bestaan die jij bent te leven op alle gebieden van je leven, zoals aangegeven in het Integraal kwadrant: jezelf (IK), je relaties (IK en de ANDER / WIJ), hoe je acteert (HET), de structuur van je leven en de organisatie ervan (Systeem /Hetten).

Spirituele Ontwikkelingslijn

Er is ook nog een spirituele ontwikkelingslijn waarop zowel groeien als ontwaken een rol speelt. Het gaat daarbij vooral om de ontwikkelingslijn van het ‘zelf’ in combinatie met ‘ontwaken’.
Er zijn op de ontwikkelingslijn van het ‘zelf’ bijvoorbeeld vier niveaus van ‘zelf-identificatie’ te onderscheiden. Je kunt groeien van ‘egocentrisch’ (het gaat om mij), naar ‘socio-centrisch’ (het gaat om ons),  naar ‘wereld-centrisch’ (het gaat mens-zijn) en naar ‘kosmo-centrisch’ (het gaat om iedereen en alles). Op de ontwikkelingslijn van het ‘zelf’ betekent dit dat je in staat bent om in een steeds grotere reikwijdte van aandacht en zorg te leven zonder dat je jezelf weggeeft. Je morele en ethische ontwikkeling komt hierbij in het geding als je echt iets wilt gaan betekenen. Maar dit alles is allemaal nog gebaseerd op het afgescheiden zelf. Als we door middel van meditatie en contemplatie beginnen te ontwaken, worden we in ons open hart en ziel aangeraakt. We zijn een geraakt mens geworden en zijn direct verbonden met de zaken die onze compassie wakker maken. We kunnen dat wat ons raakt niet meer buiten ons plaatsen. Dit is een ‘weten door ermee samen te vallen’. Dit is geen dualistische kennis, maar wordt met een niet te vertalen, maar wel heldere Engelse term ‘knowledge by identity’ genoemd. Ik weet iets doordat ik het ook ben. Dan komt je ethiek en moraal als vanzelf omhoog en wordt verantwoordelijkheid nemen een spontane vreugde. Leiding over je Leven nemen op basis van Integraal Zelfonderzoek en Oefening doet aanspraak op het verwerven van dit niveau van spirituele ontwikkeling.

Speciale aandacht voor de ontwikkelingslijn van het 'zelf'

In de Opleiding Integraal Leiderschap gaat er veel aandacht uit naar het ontwikkelen van een gezond en geïntegreerd ‘zelf’.

Het ‘zelf’ is een meer neutrale term voor het ‘ego’. Tegen de tijd dat je 7 jaar oud bent, heeft het ‘zelf’ zich zodanig gevormd dat de rest van de ontwikkeling van het zelf daarop voortbouwt. Bij bewuste ontwikkeling, welke ondersteund wordt door een geïntegreerde benadering van lichaamsgerichte technieken (Emotioneel Lichaam Werk), is het mogelijk zeer diepe conditioneringen in beweging te brengen. Het opleidingsjaar is er op ingericht om je je conditionering ten diepste te beseffen en eigen te maken en onderliggende gevoelens te kunnen ervaren en te integreren. Daardoor verwerf je meer vrijheid in je dagelijkse leven.

Meer Inhoud opleiding algemeen >
Inhoud per blok >    
Gespreide betaling mogelijk >

Info-avonden

Mauk Pieper

'De Opleiding Integraal Leiderschap is voor mij absoluut de kroon op het werk van de Venwoude Levensschool. Je doorloopt het hele proces van je menselijke, psychodynamische ontwikkeling van beneden naar boven, van aarde tot kosmos, gekoppeld aan de chakra’s. Tegelijkertijd werk je van boven naar beneden, door vanuit je visie te gaan leven.

In feite zetten studenten bij ons hun leiderschap neer voorbij hun directe eigenbelang. Het is geen kwestie van uitvoeren wat je al weet, maar van een factor zijn, door in het mysterie te stappen.'

Marijke Heetveld

'In aansluiting op wat Mauk aangeeft, is het een vreugde om mensen te begeleiden die ervoor kiezen om zich bewust te ontwikkelen in het belang van iets groters. Ontwikkeling niet alleen voor henzelf, maar ook voor hun omgeving, de wereld. Mensen die leven vanuit visie met gevoel, op weg naar de geraakte mens, die meer en meer handelt vanuit een door het hart gestuurde ethiek en moraal. De geraakte mens in ontwikkeling, ook in ons, een kwaliteit die de studenten ook van ons krijgen.'

Praktisch

Tijd Deelname Kosten
6 blokken van 3 dagen verdeeld over 2019 Opening & Fundament, Centaur of vergelijkbaar ander traject. 4295 euro
Data Eerste Jaar:
 
Blok 1. 25 - 27 jan
Blok 2. 8 - 10 mrt
Blok 3. 3 - 5 mei
Blok 4. 21 - 23 juni
Blok 5. 27 - 29 sept
Blok 6. 22 - 24 nov
 
Verblijf

Kom je voor een avond, een dag of een meerdaagse training, je bent altijd van harte welkom op Landgoed Venwoude, een prachtig stiltegebied in het hart van Nederland.

  • images
  • images
Wordt gegeven door
Marijke Heetveld

Marijke Heetveld

Helderheid, mildheid en evenwicht

Je hart leren openen, en dan je hart volgen. Om daarin naast mensen te staan, precies op het punt waar ze…

Uitgebreide beschrijving van Marijke Heetveld

Mauk Pieper

Mauk Pieper

Inzicht, connectie en vernieuwing

Persoonlijk Leiderschap is mijn passie. Dat vertaalt zich in de training de Centaur en de Opleiding Integraal Leiderschap. Ook ben…

Uitgebreide beschrijving van Mauk Pieper

Pijlers

Abonneer je op levensmail

En we delen met jou support en inspiratie in de vorm van ervaringen, oefeningen, vraag en antwoord, columns en inzichten van onszelf en deelnemers.