Klachten

Klachtenprocedure

1. Als een deelnemer een klacht heeft, dan kan hij contact opnemen met één van de trainers. Dit hoeft niet degene te zijn waarvan hij of zij op dat moment begeleiding ontvangt. Ook kun je als tussenstation een van de assistenten benaderen om je weg te vinden.

2. De klacht kan gaan over trainers, assistenten, over een andere deelnemer en over alles wat in de context van de school plaats heeft.
Een klacht wordt in eerste instantie besproken in het teamoverleg van de Trainers van de school. Van daaruit wordt weer gesproken met de deelnemer.
Mocht dat niet baten, dan vindt er een gesprek plaats met de supervisor van de school en de betreffende trainer of begeleider. Alles wordt vertrouwelijk behandeld.

3. Mocht dit niet leiden tot tevredenheid van beide partijen, dan zal een onafhankelijk persoon, niet zijnde een leraar van de school, bij een eerstvolgend gesprek met deelnemer en betreffende trainer aanwezig zijn om het gesprek te begeleiden.

4. De deelnemer kan er ook voor kiezen om deze persoon een keer op kosten van de school te consulteren voor een persoonlijk gesprek over de klacht of vraag.  De klacht van de deelnemer wordt vertrouwelijk behandeld.

Pijlers

Volg ons