Leon Gras

Leon Gras – mijn levensweg

Tot mijn 30e heb ik vele (vlucht)wegen bewandeld om me te ontworstelen aan alles waarvan ik dacht dat het mij beknelde en mijn vrijheid benam. Vanaf mijn puberjaren trok ik me terug in verdovende middelen en sociaal isolement, later stortte ik me als business consultant op succes en veel geld verdienen. Mensen en relaties vond ik lastig, en stap voor stap begon ik te ontdekken hoe vast ik zat in telkens terugkerende patronen… 

Nadat ik mijn studie Bedrijfseconomie had afgerond, werd ik al gauw binnengehaald door softwarebedrijf Cap Gemini. Toen de IT-wereld me ondanks mijn snelle (materiële) succes niet bleek te vervullen, besloot ik als jonge dertiger in driedelig pak het roer om te gooien en een nieuwe weg naar innerlijke vrijheid in te slaan… via via kwam ik terecht bij een haptonoom die me tenslotte doorverwees naar een training op Venwoude.

De levendigheid die ik op Venwoude in mezelf tijdens trainingen ervoer, was groots, verdiepend en inspirerend. Ik ervoer mezelf op een compleet nieuwe manier, alsof zich een oneindige potentie in mij openbaarde. Enerzijds wekte dat een verlangen om meer tussen mensen aanwezig te zijn, anderzijds vond ik de intensiteit van al dat menselijke contact vaak overweldigend. Toen ik hoorde van de mogelijkheid een periode op Venwoude 24/7 tussen mensen te leven en oefenen in individualiteit in verbondenheid, voelde dat op dat moment als dé weg om te gaan.

Uiteindelijk heb ik 12 jaar op Venwoude gewoond en gewerkt, veelal in management functies. Na het overlijden in 2007 van oprichter Ted Wilson kreeg ik de impuls om mezelf ook als trainer en coach te ontwikkelen. 

Ik was gedurende mijn pad van persoonlijke ontwikkeling steeds meer geïnteresseerd geraakt in de gevoelige en intense dynamiek tussen mannen en vrouwen (het mannelijke en vrouwelijke) en de potentie die dat in zich draagt. Toen ik in 2007 besloot met Mauk Pieper het mannenwerk op Venwoude te gaan opzetten, ben ik me grondig gaan verdiepen in wat er in de wereld te vinden is op dit gebied. Het bracht me bij mensen als Warren Farrell, David Deida, Bill Kauth, Diane Musho Hamilton en Jun Po Roshi en er ontwikkelde zich gaandeweg een sterke drang om hun expertise te combineren met het hoogwaardige Emotioneel Lichaamswerk (ELW)® en de integrale visie op mens en samenleving van Venwoude, om zo tot echte state-of-the-art trainingen te komen. Deze ontwikkeling is nu blijvend gaande en vindt z’n voortdurende uitdrukking in alle trainingen en individuele begeleiding die ik geef…

De ontwikkeling van mensen is oneindig en ik stel mijn leven volledig in dienst van het bewust maken én het ter hand nemen van deze ontwikkeling en mezelf meer en meer beschikbaar maken voor wat het leven door mij tot uitdrukking wil brengen.

Terug naar trainerspagina van Leon Gras

Pijlers

Abonneer je op levensmail

En we delen met jou support en inspiratie in de vorm van ervaringen, oefeningen, vraag en antwoord, columns en inzichten van onszelf en deelnemers.

Volg ons