Leon Gras

Leon Gras – mijn levensweg

Tot mijn 30e heb ik vele (vlucht)wegen bewandeld om me te ontworstelen aan alles waarvan ik dacht dat het mij beknelde en mijn vrijheid benam. Vanaf mijn puberjaren trok ik me terug in verdovende middelen en sociaal isolement, later stortte ik me als business consultant op succes en veel geld verdienen. Mensen en relaties vond ik lastig, en stap voor stap begon ik te ontdekken hoe vast ik zat in telkens terugkerende patronen… 

Nadat ik mijn studie Bedrijfseconomie had afgerond, werd ik al gauw binnengehaald door een groot softwarebedrijf. Toen de IT-wereld me na een aantal jaren ondanks mijn snelle (materiële) succes niet bleek te vervullen, besloot ik als jonge dertiger het roer om te gooien en in plaats van me (zogenaamd) vrij te maken door voortdurend bezig te zijn alle omstandigheden in mijn leven naar mijn hand te zetten, een nieuwe zoektocht te starten naar ware innerlijke vrijheid; een vrijheid die onafhankelijk is van  de omstandigheden waar ik me in bevind. Via allerlei wegen kwam ik in 1998 terecht in een training Emotioneel Lichaamswerk op Venwoude.

De levendigheid die zich tijdens die eerste trainingen op Venwoude in mij opende, was groots, verdiepend en inspirerend. Ik ervoer mezelf op een compleet nieuwe manier, alsof zich een oneindige potentie in mij openbaarde. Dat smaakte naar meer… Enerzijds groeide het verlangen om me meer met mensen te leren verbinden en diepgaander in het leven aanwezig te zijn, anderzijds vond ik de intensiteit van alles wat ik ging voelen in contact met mensen en het leven zelf vaak ook overweldigend. Toen ik hoorde van de mogelijkheid een periode op Venwoude 24/7 tussen mensen te leven en te oefenen in individualiteit in verbondenheid, wist ik direct dat dat dé weg was om te gaan.

Uiteindelijk heb ik 12 jaar op Venwoude gewoond en gewerkt, in allerlei functies. Na het overlijden in 2007 van oprichter Ted Wilson ben ik me meer en meer gaan toeleggen op het trainerschap en het opzetten van een eigen praktijk als coach en (relatie- en trauma-)therapeut. 

Gedurende mijn pad van persoonlijke ontwikkeling ben ik steeds meer geïnteresseerd geraakt in de gevoelige en intense dynamiek tussen mannen en vrouwen (het mannelijke en vrouwelijke) en de potentie die dat in zich draagt. Toen ik in 2007 besloot met Mauk Pieper het mannenwerk op Venwoude te gaan opzetten, ben ik me grondig gaan verdiepen in wat er in de wereld te vinden is op dit gebied. Het bracht me bij mensen als Warren Farrell, David Deida, Bill Kauth, Diane Musho Hamilton en Jun Po Roshi en gaandeweg heb ik hun expertise geïntegreerd met het hoogwaardige Emotioneel Lichaamswerk (ELW)® en de integrale visie op mens en samenleving van de Venwoude Levensschool, om zo tot echte state-of-the-art trainingen te komen op het gebied van relaties en mannenwerk. Deze ontwikkeling is blijvend gaande en vindt z’n voortdurende uitdrukking in alle trainingen en individuele begeleiding die ik geef.

Bewuste ontwikkeling van mensen is oneindig en ik stel mijn leven volledig in dienst van het bewust maken én het ter hand nemen van deze ontwikkeling en mezelf meer en meer beschikbaar maken voor wat het leven door mij tot uitdrukking wil brengen.

Terug naar trainerspagina van Leon Gras

Pijlers

Volg ons