Visie

Missie en Visie

Missie:
School voor Bewust Leven: de vreugdevolle realisatie van waar het werkelijk om gaat.

Visie:
Leiding over je Leven: met je dromen en talenten het verschil maken in de wereld.

Onze passie is bewuste ontwikkeling vanuit een integraal perspectief. Dit nodigt je uit tot een persoonlijk leiderschap vanuit een doorvoelde verbondenheid met de mensen en wereld om je heen. 

Ons commitment is om onze jarenlange ervaring, inzichten, expertise en kwaliteiten als trainers in te zetten voor het persoonlijke leiderschap van anderen. Dit doen we via het geven van groepstrainingen, individuele begeleiding en opleidingen. 

‘Je doet het wel zelf, maar niet alleen’
We zijn diep doordrongen van het besef dat ieder mens weliswaar zijn of haar eigen unieke levenspad bewandelt, maar dat zeker niet alleen hoeft te doen. Daarom nodigen we zowel elkaar als de deelnemers in onze trainingen steeds opnieuw uit, om elkaar welbewust te inspireren, wakker te houden en te stimuleren.
Daarmee creëren we een veld van synergie waarin alle betrokkenen, deelnemers en trainers, optimaal kunnen groeien en gedijen.
Met de Venwoude Levensschool geven we gehoor aan de roep van ons hart om hiervoor gezamenlijk een bedding, ontmoetingsplek, leerschool en oefenterrein te bieden.

Het evolutionaire perspectief: een mysterieuze kracht aan het werk

Je kunt het ook wat breder bekijken. We leven in een wereld waarin alles zich in een uiterst nauwkeurige afstemming op elkaar in een bepaalde richting lijkt te ontvouwen, aldus steeds meer kosmologen, natuurkundigen, biologen, maar ook sociale wetenschappers en filosofen. De wonderschone en uiterst complexe levensvormen en ecosystemen die in dit ontvouwingsproces ontstaan, kunnen onmogelijk alleen verklaard worden vanuit natuurlijke selectie. De drang tot zelfoverstijging in een bepaalde richting lijkt ingebouwd in het weefsel van de kosmos zelf. 

En een van die levensvormen zijn wij zelf! Als mens heb je de unieke capaciteit om je bewust te worden van die mysterieuze kracht die zich uitdrukt in jou, via jou, als jou. Daarmee kun je ook bewust verantwoordelijkheid nemen voor de ontvouwing van je potentieel, ter wille van jezelf en van de mensen en wereld om je heen.

Collectief gezien heeft bewuste ontwikkeling van mensen en samenlevingen nu een ongekende urgentie gekregen, vanwege alle mondiale crisissen en uitdagingen waar we als mensheid in deze eeuw voor staan.

Het Integrale perspectief van het Unieke Zelf

Onze visie en werkwijze sluiten aan op het Integrale gedachtengoed van Ken Wilber en op Dr. Marc Gafni’s teachings rond het Unieke Zelf, een term die begin deze eeuw voortkwam uit een jarenlange dialoog tussen deze twee integrale denkers.

Het Unieke Zelf is een benaming voor het specifieke bewustzijnsperspectief dat jij inneemt en bent, en dat tot uitdrukking komt via jouw unieke passie en bijdrage aan de wereld, gekleurd en gevormd door de unieke ervaringen en gevoeligheden van jouw bodymind.

De teaching van het Unieke Zelf omvat en overstijgt de westerse nadruk op het individu en de oosterse nadruk op de overstijging van je ego. Het motto van Venwoude levensschool is dan ook ‘individualiteit in verbondenheid’. Het Unieke Zelf is een vorm van zelf dat in opkomst is nadat in de westerse cultuur het conformistische, het individualistische, en het relativistische zelf hun intrede hadden gedaan. 

Pijlers

Abonneer je op levensmail

En we delen met jou support en inspiratie in de vorm van ervaringen, oefeningen, vraag en antwoord, columns en inzichten van onszelf en deelnemers.

Volg ons