Visie

Missie & Visie

Jouw ontwikkeling is een bijdrage

We werken vanuit het besef dat het verhogen van de individuele ‘kwaliteit van mens-zijn’, een bijdrage is aan de kwaliteit van menszijn in het algemeen.
Zoals een mens geïnteresseerd raakt in bewuste ontwikkeling op het moment dat hij zich realiseert dat zijn manier van overleven hem niet meer dient, zo kunnen we ook beseffen dat bepaalde collectieve manieren van overleven ons niet verder brengen. In dat besef is de missie en visie van de Levensschool ontstaan. Een ieder die via zelfonderzoek en oefening voor zichzelf vaststelt en realiseert wat wezenlijk en essentieel is, is een bijdrage. 

Missie:
De vreugdevolle realisatie van waar het werkelijk om gaat.

Visie:
Leiding over je Leven: met je dromen en talenten het verschil maken in de wereld.

Onze passie is bewuste ontwikkeling vanuit een integraal perspectief. Dit nodigt je uit tot een persoonlijk leiderschap vanuit een doorvoelde verbondenheid met de mensen en wereld om je heen. Kort samengevat: ‘Ik voor Mijzelf, de Ander en de Wereld.

Ons commitment is om onze jarenlange ervaring, inzichten, expertise en kwaliteiten als trainers in te zetten voor het persoonlijke leiderschap van anderen. Dit doen we via het geven van groepstrainingen, individuele begeleiding en opleidingen. 

‘Je doet het wel zelf, maar niet alleen’
We zijn diep doordrongen van het besef dat ieder mens weliswaar zijn of haar eigen unieke levenspad bewandelt, maar dat zeker niet alleen hoeft te doen. Daarom nodigen we zowel elkaar als de deelnemers in onze trainingen steeds opnieuw uit, om elkaar welbewust te inspireren, wakker te houden en te stimuleren.
Daarmee creëren we een veld van synergie waarin alle betrokkenen, deelnemers en trainers, optimaal kunnen groeien en gedijen.
Met de Venwoude Levensschool geven we gehoor aan de roep van ons hart om hiervoor gezamenlijk een bedding, ontmoetingsplek, leerschool en oefenterrein te bieden.

Het evolutionaire perspectief: een mysterieuze kracht aan het werk

Je kunt het ook wat breder bekijken. We leven in een wereld waarin alles zich in een uiterst nauwkeurige afstemming op elkaar in een bepaalde richting lijkt te ontvouwen, aldus steeds meer kosmologen, natuurkundigen, biologen, maar ook sociale wetenschappers en filosofen. De wonderschone en uiterst complexe levensvormen en ecosystemen die in dit ontvouwingsproces ontstaan, kunnen onmogelijk alleen verklaard worden vanuit natuurlijke selectie. De drang tot zelfoverstijging in een bepaalde richting lijkt ingebouwd in het weefsel van de kosmos zelf. 

En een van die levensvormen zijn wij zelf! Als mens heb je de unieke capaciteit om je bewust te worden van die mysterieuze kracht die zich uitdrukt in jou, via jou, als jou. Daarmee kun je ook bewust verantwoordelijkheid nemen voor de ontvouwing van je potentieel, ter wille van jezelf en van de mensen en wereld om je heen.

Collectief gezien heeft bewuste ontwikkeling van mensen en samenlevingen nu een ongekende urgentie gekregen, vanwege alle mondiale crisissen en uitdagingen waar we als mensheid in deze eeuw voor staan.

Pijlers

Volg ons