Nieuwsbrief juli 2019

30 jun, 2019 door Admin

Nieuwsbrief juli 2019

Beste lezer,

Graag nemen we je weer mee in de ontwikkelingen binnen de Levensschool. 
 
Uitluiden seizoen
Het laatste deel van het seizoen is, zoals gebruikelijk, intens: de slotdag van de Centaur, de Initiatie ManZijn en de Initiatie VrouwZijn. Bovendien luidt het team van de Levensschool het seizoen altijd uit met een viertal bezinningsdagen. 
 
Het team
Het team van de Levensschool blijft in beweging. Heleen en Pauline zijn er het afgelopen jaar bij gekomen en Ester en Lukas zijn ‘in de leer’. Marijke beperkt zich in de Levensschool tot de rol van supervisor en blijft beschikbaar voor supervisie en coaching. 
 
Opening in het Engels
Wegens een groeiend aantal internationale aanvragen hebben we besloten dat de Opening van a.s. december in het Engels gegeven gaat worden. Dat gaat uiteraard een doorwerking krijgen naar andere trainingen. 
 
Boekjes van de Levensschool
We gaan vanaf de Opening werken met boekjes waarin de theorie, die we aanreiken in de trainingen, terug te lezen is. Deze boekjes worden uitgedeeld in respectievelijk de Opening, het Fundament en de Centaur. Het boekje dat we in de Centaur uitdelen is al een tijdje in gebruik. Vanaf nu gaan we ook in de Opening met een boekje werken. De boekjes zijn overigens los te koop en zijn ook op zichzelf zeer lezenswaardig! 
 
Project van je hart
Zoals elk jaar bieden we ook dit jaar weer een donatie aan voor mensen die een project van hun hart gestalte geven op basis van hun bewuste ontwikkeling bij de Levensschool. Wil je daarvoor in aanmerking komen? Lees meer >
 
Partnerprogramma
Het totale team van trainers, assistenten en medewerkers, dat de Levensschool gestalte geeft, noemen we voortaan de ‘Partners’ (alweer een club van ruim 40 mensen). Zij hebben een nieuw hoger doel vastgesteld: 
‘De partners dragen bij aan de ontwikkeling van de deelnemers en staan voor de kwaliteit van de begeleiding. Partners geven ook gevraagd en ongevraagd advies en bieden hun expertise anderszins aan.‘
 
Het nieuwe seizoen
We starten in november 2019 de nieuwe Opleiding Integraal Leiderschap. Dit is een zeer compacte upgrade van de oude opleiding. Meer weten? Kom naar de info-avond >
We hebben besloten om begin oktober mede voor de Partners, de mensen van het Integraal Facilitator Programma en voor geïnteresseerden die met mensen werken de Mastertclass Emotiewerknogmaals aan te bieden. Ook daarvoor is een info-avond >
In het najaar starten een Opening (2x), een Fundament en een Ontdekking.
 
We wensen iedereen een mooie zomer en zien jullie graag weer in het nieuwe seizoen!

Marijke, Mauk, Pauline, Leon, Anne Karen en Heleen

 

 

Pijlers

Volg ons