Over ons

Ontstaan Levensschool

De Levensschool is de voortzetting van een aantal trainingsinstituten welke vanaf 1985 bestonden en waarin het erfgoed van de Levensschool gestalte kreeg. In de Levensschool zijn alle methoden van onderzoek en oefening met behulp van het integrale denken tot een integrale werkwijze een curriculum en een pad gesmeed: Body, Mind, Spirit, Duaal en Non-Duaal. Onderstaande trainers staan aan de basis van de Levensschool.

Oprichters 

De volgende trainers hebben de Levensschool opgericht. 

Partners

De Levensschool werkt samen met Partners om de missie en visie te realiseren.
Dat betekent dat Trainers en Partners samen – de levensschool zijn, – bijdragen aan de ontwikkeling van de deelnemers – en staan voor de kwaliteit van de begeleiding. Partners geven ook gevraagd en ongevraagd advies en bieden hun expertise aan.  

De School als plek voor zelfonderzoek en oefening

Wij zien onze Levensschool als een levend laboratorium, waarin trainers en deelnemers gezamenlijk zichzelf leren kennen en begeleiden op hun levensweg. Daarbinnen vervullen wij de rollen van trainer, coach, facilitator, leraar en medemens. Deelnemers aan onze trainingen krijgen van ons wat we onszelf eigen hebben gemaakt en dagelijks praktiseren. We werken vanuit een integrale visie, die we uitdragen en neerzetten via een integrale werkwijze.“Walking our talk, practicing what we preach and preaching what we practice.” Dat is wat en wie we willen zijn als de Levensschool. 

Meer over onze Missie & Visie >
Meer over onze Werkwijze >
Meer over onze Trainingen >

Uitgangspunten 

Uitgangspunten van onze visie en werkwijze in het kort:

 • integrale visie: zowel ontwikkelingsgericht als zijnsgeoriënteerd
 • integrale werkwijze: fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel
 • een verschuiving van uiterlijke naar innerlijke oriëntatie
 • zelfonderzoek: niets voor zoete koek aannemen maar zelf ervaren
 • belichaamde ervaring: pas als iets voelbaar is in je lichaam, hoe subtiel ook, is het verankerd in je wezen
 • toepassing in je eigen leven: alleen door toepassing bewijzen (al dan niet theoretische) inzichten, teachings en inspiratie hun waarde
 • individualiteit in verbondenheid: jezelf herkennen als uniek individu én als sociaal wezen binnen een groter geheel
 • onderlinge ondersteuning: je doet je persoonlijke groei wel zelf, maar niet alleen
 • doorgaande ondersteuning: persoonlijke groei is meer dan kortstondige, bevrijdende doorbraken en vergt tijd en aandacht
 • de mens als een mysterie dat zich bewust leert ontvouwen
 • een grotere, evolutonaire contekst: je persoonlijke groei als bijdrage aan de mensen en wereld om je heen

Achtergrond Levensschool

De school is een uitdrukking van de lange menselijke zoektocht naar de vraag hoe kwaliteit van mens-zijn gestalte kan krijgen. Daar wordt in het huidige tijdsgewricht veelal over gesproken als ‘Persoonlijk Leiderschap’. Wij spreken liever over ‘Leiding over je Leven’ dat bevorderd kan worden door het aloude ‘Ken Uzelve’.   
Vanouds worden daartoe twee onderzoeksvragen gesteld. Ten eerste ‘Wie ben ik?’ wat de kernvraag is van alle grote spirituele tradities.
Ten tweede ‘Waarvoor ben ik hier?’ Dit is een zingevingsvraag die van vanuit het ‘Ken Uzelve’ benaderd, een zoektocht of queeste is. 
Om dit onderzoek aan te reiken gebruiken we een aantal methodes uit verschillende disciplines en tradities, die met behulp van de integrale benadering tot een curriculum en pad gesmeed zijn. 

We zijn beïnvloed door en integreren zienswijzen en werkwijzen uit de volgende stromingen:
– Humanistische psychologie,
– Human potential movement
– Neoreichiaanse lichaamgeorienteerde benaderingen
    (Bioenergitica, Somatic Experience, Reichiaans Lichaamswerk,
    Ademwerk, Emotioneel Lichaamswerk etc.)
– Ontwikkelingspsychologie
– Culturele ontwikkelingsmodellen zoals Spiral Dynamics
– Evolutionaire Spiritualiteit
– Non-duale benaderingen die het ‘Zelf’ of de ‘Ziel’ als een zelfrealisatie zien

Geen van die benaderingen omvat het geheel van mens-zijn. Allemaal bevatten ze een deel van de relevante informatie om jezelf te ontwikkeling en jezelf te leren kennen. 
We laten ons inspireren door het integrale denken dat Ken Wilber om genoemde deelbenaderingen te kunnen overstijgen en omvatten. Bij integraal werken worden de verschillende benaderingen in een win-win met elkaar gebracht. Dit brengen wij tot uitdrukking in ons curriculum en het pad dat de school aanreikt. Dit alles ten behoeve van ‘Leiding over je leven ten behoeve van Jezelf, de Ander en de Wereld’. 

Wij wensen je veel verdieping en plezier op je ontwikkelingsweg!

Pijlers

Volg ons