Over ons

Een levend laboratorium voor persoonlijke groei en zelftransformatie. Een ruimte om elkaar groot te maken. Een plek voor zelfonderzoek en uitwisseling. Een bedding voor doorgaande inspiratie en ondersteuning. 

Trainers Venwoude Levensschool

Partners

De Venwoude Levensschool werkt samen met Partners om de missie en visie te realiseren.
Dat betekent dat Trainers en Partners samen – de levensschool zijn, – bijdragen aan de ontwikkeling van de deelnemers en – staan voor de kwaliteit van de begeleiding. Partners geven ook gevraagd en ongevraagd advies en bieden hun expertise anderszins. 

Visie

Wij zien onze Levensschool als een levend laboratorium, waarin trainers en deelnemers gezamenlijk zichzelf leren kennen en begeleiden op hun levensweg. Binnen dit levende laboratorium vervullen wij de rollen van trainer, coach, facilitator, leraar en medemens. Deelnemers aan onze trainingen krijgen van ons wat we onszelf eigen hebben gemaakt en dagelijks praktiseren. We werken vanuit een integrale visie, die we uitdragen en neerzetten via een integrale werkwijze.“Walking our talk, practicing what we preach and preaching what we practice.” Dat is wat en wie we willen zijn als de Venwoude Levensschool. 

Meer over onze Missie & Visie >
Meer over onze Werkwijze >
Meer over onze Trainingen >

Uitgangspunten 

Uitgangspunten van onze visie en werkwijze in het kort:

 • integrale visie: zowel ontwikkelingsgericht als zijnsgeoriënteerd
 • integrale werkwijze: fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel
 • een verschuiving van uiterlijke naar innerlijke oriëntatie
 • zelfonderzoek: niets voor zoete koek aannemen maar zelf ervaren
 • belichaamde ervaring: pas als iets voelbaar is in je lichaam, hoe subtiel ook, is het verankerd in je wezen
 • toepassing in je eigen leven: alleen door toepassing bewijzen (al dan niet theoretische) inzichten, teachings en inspiratie hun waarde
 • individualiteit in verbondenheid: jezelf herkennen als uniek individu én als sociaal wezen binnen een groter geheel
 • onderlinge ondersteuning: je doet je persoonlijke groei wel zelf, maar niet alleen
 • doorgaande ondersteuning: persoonlijke groei is meer dan kortstondige, bevrijdende doorbraken en vergt tijd en aandacht
 • de mens als een mysterie dat zich bewust leert ontvouwen
 • een grotere, evolutonaire contekst: je persoonlijke groei als bijdrage aan de mensen en wereld om je heen

Ontstaan van de Venwoude Levensschool

Als trainers hebben we elk onze individuele ontwikkelingsweg afgelegd, waarover je meer kunt lezen onder Trainers. Daarnaast hebben we ook een gemeenschappelijke achtergrond: een belangrijk deel van onze vorming heeft plaatsgevonden binnen de context van de Integral Practice Community van Venwoude.

Venwoude is in 1988 opgericht door wijlen Ted Wilson en een groep trainers Emotioneel Lichaamswerk, die op hun beurt voortkwamen uit de School voor Body & Soul (1985 – 1994). Zij vormden op het landgoed Venwoude een gemeenschap waar diepgaand geëxperimenteerd werd met alle aspecten van het leven: relaties, intimiteit en seksualiteit, samenlevingsvormen, opvoeding, zelfonderzoek, persoonlijke groei, bewustzijnsontwikkeling en evolutionaire spiritualiteit. De gemeenschap heeft zich daarbij in de loop der jaren laten inspireren door een grote verscheidenheid aan methoden en benaderingen uit alle windrichtingen.

Inmiddels is Venwoude uitgegroeid tot een toonaangevend, internationaal gewaardeerd retraite- en trainingscentrum op het vlak van bewustzijnsontwikkeling en evolutionaire spiritualiteit.

Wij wensen je veel verdieping en plezier op je ontwikkelingsweg!

Pijlers

Abonneer je op levensmail

En we delen met jou support en inspiratie in de vorm van ervaringen, oefeningen, vraag en antwoord, columns en inzichten van onszelf en deelnemers.

Volg ons