Partners

Samenwerking

De Levensschool wordt vorm gegeven door de Partners om de missie en visie te realiseren. De Partners bestaan uit degenen die de trainingen geven of de trainingen ondersteunen als lid van het team. Je zit in het Partnerprogramma omdat je het hogere doel ervan ondersteunt. Partners geven ook hun expertise vanuit een warm hart voor het werk van de Levensschool. Je bent in principe op de 3 Partnerdagen die er per jaar zijn aanwezig. 

Partnerdagen 2020/2021

 • 1 december
 • 28 februari 2021
 • 8 juni 2021

Het hogere doel

De Partners hebben een hoger doel (purpose) binnen de missie en visie van de Levensschool:
Zij zijn samen de levensschool, dragen bij aan de ontwikkeling van de deelnemers en staan voor de kwaliteit van de begeleiding.
Partners geven gevraagd en ongevraagd advies en bieden hun expertise aan. 

Onderwijs

De Levensschool heeft, om haar missie en visie te vervullen, de taak om goed onderwijs te verzorgen op het gebied van kwaliteit van mens-zijn op het integrale niveau van bewustzijn. Dat wordt gedaan vanuit de integrale visie met de daarbij behorende integrale werkwijze. 
Dit is een niveau van bewustzijn dat de perspectieven die tot nu toe in de evolutie van mens-zijn zijn ontstaan overstijgt en omvat.

Dit stelt mensen potentieel in staat om in ‘flexflow’ te opereren op alle domeinen van hun leven in de complexiteit van de postmoderne situatie van de huidige mens.

Belichaming als voorwaarde om te geven

Om het geleerde te kunnen manifesteren en te kunnen gaan geven, wordt grote nadruk gelegd op de belichaming.

Bij het assisteren is ‘Leiding over je Leven’ nemen, op basis van de integrale benadering het pad dat je loopt. Van daaruit is de assistent een factor in het leven van een medemens.

We zouden hier kunnen spreken van ‘beroepseer’, ware het niet dat het geen beroep is, maar een oriëntatie om voorbij het ego met gevoel in visie te leven.
Om te assisteren is het een voorwaarde dat er een win-win-relatie bestaat tussen je eigen ontwikkeling en de aspiratie om van waarde te zijn voor de transformatie van deelnemers. 

Je geeft jezelf het ontwikkelingspad van assistent, waarbij je naast mensen staat in hun bewuste ontwikkeling. Als assistent opereer je binnen de paradox, dat je enerzijds capabel bent en anderzijds aan het leren bent. 

‘Inspirerend Zijn’ gebruik je als middel voor je eigen ontwikkeling en ook als bijdrage aan de cursisten. Het is voor jou een mogelijkheid om feed-back te ontvangen over je kwaliteit van mens-zijn. Het gaat er niet om dat er iets ‘lukt’, maar dat je ‘Inspirerend Zijn’ als middel tot zelfonderzoek inzet. Daarom is getuigen van je vallen en opstaan een vorm van inspirerend zijn. 

Het niveau van ‘leiding over je leven’ en daarin naast mensen staan, alsook de aspiratie daarbinnen, is voor iedereen anders. In het partner-programma ontdek je de mogelijkheden om je hierin te ontwikkelen.

Voor wie?

Het partnerprogramma is een leerweg om vanuit je integraal leiderschap naast mensen te staan op de verschillende niveaus die zich daarin bij mensen kunnen ontvouwen.
Deze leerweg staat open voor mensen die geïnteresseerd zijn bij te dragen aan de Levensschool, die minimaal het Fundament gedaan hebben. Ben je geïnteresseerd, mail dan naar Mauk of Pauline.  

Deelnemers aan het partnerprogramma plaatsen zich in het ‘Ontwikkelingsmodel op het Pad van Individualiteit in Verbondenheid’ en staan open voor suggesties van medestudenten, als ook van een facilitator, om voor de volgende stap van hun ontwikkeling een bepaald onderdeel van het curriculum te volgen.

De opzet

 • Bijeenkomsten
  Er zijn jaarlijks drie dagen waarbij je in principe aanwezig bent. 
 • Vieren
  We vieren op de eerste plaats dat wij samen de School zijn en onze liefde voor bewuste ontwikkeling gemeen hebben, met elkaar en met de cursisten.
 • Supervisie en Intervisie
  Er vindt intervisie en supervisie plaats op het ontwikkelingspad van assisteren in de context van het genoemde ontwikkelingsmodel.

Facilitators van de Partnerprogramma

Het team bestaat uit de senior trainers van de Venwoude Levensschool: Mauk Pieper, Marijke Heetveld, en Pauline Botden

Toelatingsvoorwaarden

 • Je hebt minimaal trainingen gedaan t/m het Fundament.
 • Je hebt de aspiratie om als medemens naast de cursist te staan, vanuit dat je ervoor staat dat mensen zich bewust mogen ontwikkelen naar volgende stadia van menselijke ontwikkeling.

Partner worden

Wil je partner worden?
Stuur dan een mail naar pauline@venwoudelevensschool.nl 
Dan word je uitgenodigd voor een intakegesprek met Pauline en Mauk

Marijke, Mauk en Pauline

Voor ons als facilitators is het een continue uitdaging om kwaliteitsvol naast mensen te staan die kiezen voor bewuste ontwikkeling. Via het partnerprogramma kunnen mensen zich ontwikkelen naar een gewenst niveau van begeleiden, c.q. naast mensen te staan. Op die manier waarborgen we samen met de deelnemers het kwaliteitsniveau waar de Venwoude Levensschool voor staat.

Pijlers

Volg ons