Leiding over je Leven

De pijler Leiderschap over je Leven vormt de ruggegraat van ons curriculum. In de leiderschapstrainingen krijg je alle aspecten aangereikt die je nodig hebt om jezelf allround bewust te ontwikkelen: fysiek/energetisch, emotioneel, relationeel, mentaal en spiritueel, vanuit een algemene visie op menselijke ontwikkeling die je vertaalt naar een eigen, persoonlijke visie die voortkomt uit je hart.

Kennismaken

Info-avond Fundament

In de Opening heb je kunnen ervaren welke kwaliteit er in potentie mogelijk is in je leven. Het Fundament geeft je een pad waarin je ingrediënten krijgt aangereikt om deze kwaliteit te integreren in je dagelijks leven. Kom naar de Info-Avond Fundament om meer te weten te komen wat het Fundament voor jou kan betekenen.

Info-avond Leiding over je Leven

Info-avond Opening

Proef de sfeer. Ervaar zelf of onze visie en aanpak je aanspreken. Stel je vragen, zowel aan de trainer tijdens de presentatie als na afloop aan assistenten en oud-deelnemers persoonlijk. Een inspirerende avond waarin de uitwisseling van informatie en ervaringen centraal staat.

Starten
Opening

Opening

De unieke bijdrage die je bent voluit leven. Krijg oor voor de roep van je hart. Krijg oog voor nieuwe mogelijkheden in jezelf en in je leven. Ontwikkel je bewust voor jezelf, de mensen om je heen, de wereld. Krijg zicht op je volgende stappen. En vat moed om die te gaan zetten.

Op pad
Fundament

Fundament

Neem jezelf bij de hand en leg in ruim twee maanden tijd een stevig fundament voor een leven dat jou vervult. Leer jezelf en je kracht kennen. Leer jezelf trouw te blijven zonder de verbinding met anderen te verliezen. En luister naar de verlangens in je hart, ter wille van jezelf en de mensen om je heen.

Intensief
Centaur

Centaur

Op deze queeste van ruim een half jaar ontdek je de unieke bron van wijsheid, passie en betrokkenheid die je zelf bent. Je sluit vrede met je verleden en gaat je leven vormgeven vanuit wat jou wezenlijk raakt, via een geïnspireerde visie over je toekomst. Een visie waar je je als vanzelf aan committeert omdat hij in je hart leeft. 

Opleiding
Opleiding Integraal Leiderschap

Introductie-blok Integraal Facilitator Programma

Een driedaags blok waarin je op de hoogte wordt gesteld van de laatste vormen van onderzoek en oefening van de levensschool op het gebied van Integrale Ontwikkeling. In het bijzonder maak je kennis met vormen van zelfonderzoek ten behoeve van datgene wat je in de wereld zet, of wilt zetten.

Integraal Facilitator Programma

Je bijdrage leveren door jezelf te zijn. 'Jezelf' als 'staat van zijn', maar ook 'jezelf' door te geven wat je hebt. Gebruik makend van methodes om een factor te kunnen zijn. Voor jezelf, de ander en de omgeving waarvoor je je in zet. Dit alles ingebed in een groep van collega's 'Integraal Facilitators'.

Opleiding Integraal Leiderschap

Opleiding Integraal Leiderschap

Voor een ieder die zichzelf dieper wil leren kennen en wil geven aan zichzelf, de ander en de wereld. Wat het Fundament is voor mensen die de Opening gedaan hebben is deze Opleiding voor mensen die de Centaur gedaan hebben.

Jaargroep
Jaargroep Leiding over je Leven

Jaargroep Leiding over je Leven

Een mogelijkheid om doorgaand intervisie/supervisie te nemen op de praktijk die leven heet. Trainingen stoppen, leven en bewuste ontwikkeling gaan door.

Pijlers

Abonneer je op levensmail

En we delen met jou support en inspiratie in de vorm van ervaringen, oefeningen, vraag en antwoord, columns en inzichten van onszelf en deelnemers.