Leiding over je Leven

De pijler Leiderschap over je Leven vormt de ruggegraat van ons curriculum. In de leiderschapstrainingen krijg je alle aspecten aangereikt die je nodig hebt om jezelf allround bewust te ontwikkelen: fysiek/energetisch, emotioneel, relationeel, mentaal en spiritueel, vanuit een algemene visie op menselijke ontwikkeling die je vertaalt naar een eigen, persoonlijke visie die voortkomt uit je hart.

Kennismaken

Info-avond Fundament

In de Opening heb je kunnen ervaren welke kwaliteit er in potentie mogelijk is in je leven. Het Fundament geeft je een pad waarin je ingrediënten krijgt aangereikt om deze kwaliteit te integreren in je dagelijks leven. Kom naar de Info-Avond Fundament om meer te weten te komen wat het Fundament voor jou kan betekenen.

Info-avond Centaur

Leven vanuit een visie die in je hart leeft is een geweldige mogelijkheid. Iedereen leeft bewust of onbewust in een beeld over zijn of haar leven. Maar wat zou er gebeuren als dat beeld aansluit op wie je in essentie bent? Wat kan onderzoek en oefening betekenen om daar te komen? Een inspirerende en hartverwarmende avond met Mauk Pieper en het team van de Centaur.

Info-avond Leiding over je Leven

Info-avond Opening

Proef de sfeer. Ervaar zelf of onze visie en aanpak je aanspreken. Stel je vragen, zowel aan de trainer tijdens de presentatie als na afloop aan assistenten en oud-deelnemers persoonlijk. Een inspirerende avond waarin de uitwisseling van informatie en ervaringen centraal staat.

Starten
Opening

Opening

De unieke bijdrage die je bent voluit leven. Krijg oor voor de roep van je hart. Krijg oog voor nieuwe mogelijkheden in jezelf en in je leven. Ontwikkel je bewust voor jezelf, de mensen om je heen, de wereld. Krijg zicht op je volgende stappen. En vat moed om die te gaan zetten.

Op pad
Fundament

Fundament

Neem jezelf bij de hand en leg in ruim twee maanden tijd een stevig fundament voor een leven dat jou vervult. Leer jezelf en je kracht kennen. Leer jezelf trouw te blijven zonder de verbinding met anderen te verliezen. En luister naar de verlangens in je hart, ter wille van jezelf en de mensen om je heen.

Intensief
Centaur

Centaur

Op deze queeste van ruim een half jaar ontdek je de unieke bron van wijsheid, passie en betrokkenheid die je zelf bent. Je sluit vrede met je verleden en gaat je leven vormgeven vanuit wat jou wezenlijk raakt, via een geïnspireerde visie over je toekomst. Een visie waar je je als vanzelf aan committeert omdat hij in je hart leeft. 

Opleiding

Integraal Facilitator Programma

Je bijdrage leveren door jezelf te zijn. 'Jezelf' als 'staat van zijn', maar ook 'jezelf' door te geven wat je hebt. Gebruik makend van methodes om een factor te kunnen zijn. Voor jezelf, de ander en de omgeving waarvoor je je in zet. Dit alles ingebed in een groep van collega's 'Integraal Facilitators'.

Opleiding Integraal Leiderschap

Opleiding Integraal Leiderschap

Een opleiding voor mensen die zichzelf willen doorgronden om tot meer kwaliteit van zijn te komen. Die graag vanuit liefde voor zelfonderzoek de diepte in willen gaan. Die graag meer vrijheid en vreugde willen verwerven via datgene wat in de weg zit. Die de unieke expressie van het bestaan die ze zijn, graag verder tot bloei willen brengen. Wil je dit graag samen met medestudenten ter hand nemen? Informeer je dan voor de komende opleiding van januari 2019.

Jaargroep
Jaargroep Leiding over je Leven

Jaargroep Leiding over je Leven

Een mogelijkheid om doorgaand intervisie/supervisie te nemen op de praktijk die leven heet. Trainingen stoppen, leven en bewuste ontwikkeling gaan door.

Pijlers

Abonneer je op levensmail

En we delen met jou support en inspiratie in de vorm van ervaringen, oefeningen, vraag en antwoord, columns en inzichten van onszelf en deelnemers.