Werkwijze

Werkwijze

Integrale aanpak

Uit onze integrale visie volgt onze integrale werkwijze. Dat houdt in dat we werken aan alle aspecten van ons menszijn: fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel.

Wij hebben ons gespecialiseerd in ervaringsgerichte methodes en oefeningen op al deze gebieden. Bovendien zijn we erin gespecialiseerd om die zodanig te combineren dat ze elkaars werking versterken en verdiepen, wat zeer bevorderlijk is voor de integratie van de opgedane ervaringen.

  • Fysiek: dynamische oefeningen om de energiedoorstroming in je lichaam te bevorderen
  • Emotioneel: emotiewerk om emoties los te maken, te containen en hun boodschap te integreren
  • Mentaal: oefeningen om overtuigingen en projecties te doorzien en los te laten zodat je je meer kunt openen voor je hartsintelligentie
  • Spiritueel: het contact met je spirituele kant verdiepen en gebruiken als instrument voor je bewuste ontwikkeling

In ons werk maken we gebruik van een heel palet aan ondersteunende methodes. Van de voornaamste volgt hier een korte uitleg.

Lichaamswerk

Ons lichaamswerk bestaat uit een serie uitgekiende oefeningen ter bevordering van meer lichaamsbewustzijn. Daarbij onderscheiden we opladings- en ontladingsoefeningen, expressie-oefeningen en ontspanningsoefeningen.

Ademwerk

Een heel arsenaal aan ademtechnieken die al dan niet onbewuste mentale, emotionele en fysieke spanningen in het lichaam vrijmaken.

Emotiewerk

Ervaringsgerichte oefeningen ter bevordering van meer emotioneel bewustzijn en diep inzicht in de waarde van emoties (wat emoties ons te vertellen hebben). Evolutionair gezien bestaan er geen negatieve of ‘slechte’ emoties. Elke emotie heeft een eigen functie en betekenis.

Een paar voorbeelden:

  • boosheid brengt je bij je kracht als iets dat voor jou wezenlijk is, met voeten wordt getreden
  • verdriet brengt je terug naar je authentieke verlangens
  • angst is vaak een vermomde vorm van enthousiasme

Relatiewerk

Ervaringsgerichte oefeningen om je lijfelijk bewust te worden hoe je in je leven met affectie en nabijheid hebt leren omgaan. Oefeningen om je bewust te worden van overtuigingen en de daaraan gekoppelde gevoels- en gedragspatronen, en de uitwerking daarvan op je relaties met anderen.

Visiewerk

Oefeningen om helder te krijgen dat een persoonlijke ontwikkeling, om integraal te zijn, zowel ontwikkelingsgericht als zijnsgeoriënteerd moet zijn.

Persoonlijk visiewerk

Inzicht in persoonlijk visiewerk als concrete vertaling van je commitment aan datgene waar je vanuit je hart door geraakt wordt en warm voor loopt.

Oefeningen om een persoonlijke visie te ontwerpen voor diverse gebieden in je leven, die je ondersteunt om het pad van bewuste ontwikkeling meer en meer zelfstandig te bewandelen. Een visie die je jezelf niet mentaal oplegt, maar die fysiek, emotioneel en verbaal met jezelf resoneert, zodat die op een geïntegreerde, authentieke manier gemanifesteerd kan worden.

Oefeningen om het contact met je diepste zelf of je Unieke Zelf te bevorderen en te bestendigen.

Schaduwwerk

Oefeningen en technieken om onbewuste en/of onderdrukte emoties, gevoelens en overtuigingen voelbaar en zichtbaar te maken, zodat die losgelaten kunnen worden en de energie en betekenis daarvan weer tot je beschikking komen.

Meditatie

Meditatieoefeningen als bewustzijnstraining om met je aandacht aanwezig te kunnen blijven bij wat zich aandient, precies zoals het is. Dat kunnen fysieke sensaties zijn, emoties, gedachten, dromen, intuïtieve invallen, enzovoort. Door je te oefenen in alleen maar waarnemen, zonder op het waargenomene te reageren, kun je jezelf leren kennen als de uitdrukking van het leven die je bent, in plaats van je te laten leiden door je voorkeuren.

Coaching

Een methode waarbij je als coach door middel van dialoog je coachees bijstaat om zichtbaar te maken wat er in hun speelt, als bijdrage aan hun ontwikkeling. 

Emotioneel Lichaamswerk (ELW)®

Emotioneel Lichaamswerk (ELW)® is een geïntegreerde methode die ontwikkeld is in de trainingen van de School voor Body en Soul (1985 – 1994). De methode bestaat uit een verzameling technieken uit de humanistische psychologie en neo-reichiaanse therapie. In die zin was het een eerste vorm van een integrale methodiek voor persoonlijke groei.

De term ‘emotioneel lichaamswerk’ is op een gegeven moment opgenomen in het Van Dale-woordenboek en staat bij veel trainers in Nederland voor een manier van lichaamsgerichte therapie waarbij door middel van lichaamsoefeningen emoties losgemaakt en tot expressie gebracht worden en onbewuste gedragspatronen bewust gemaakt worden.

 

Pijlers

Volg ons